UTELUKKENDE KUNSTNERE: Komiteenes arbeid skal også i fremtiden baseres på kunstfaglige vurderinger og det skal kun oppnevnes kunstnere. Det ligger helt fast, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
UTELUKKENDE KUNSTNERE: Komiteenes arbeid skal også i fremtiden baseres på kunstfaglige vurderinger og det skal kun oppnevnes kunstnere. Det ligger helt fast, skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Stipendkomiteene:

Det skal bare være kunstnere i stipendkomiteene

Stipendordningens legitimitet styrkes når hele kunstnerbefolkningen er valgbare til komiteene

Meninger

Dagbladet skriver på lederplass 1. desember at jeg er forblindet av konspirasjonsteori og har en seiglivet mytetenkning om kameraderi. Intet mindre. Disse motivene tillegges jeg fordi jeg lar Utvalget for statens kunstnerstipend gjøre en justering av oppnevningsprosedyren for stipendkomiteene.

Forslaget som har skapt debatt blant enkelte av kunstnerorganisasjonene er fremmet av et enstemmig Utvalg, hvor også to av fem medlemmer representerer kunstnerbefolkningen. Det er deres forslag jeg nå imøtekommer, nemlig at oppnevning av stipendkomiteene foretas av Utvalget etter innstilling fra kunstnerorganisasjonene.

Jeg håper vi ikke kommer i en situasjon der stortinget overprøver et av våre fremste armlengdes-organer i en sak som de burde råde over selv.

Vi ønsker å styrke kunstnernes og Utvalgets autonomi, men det deler av Stortinget har varslet er at de vil overprøve Utvalget for Statens kunstnerstipend – et utvalg som er satt til å ivareta kunstnernes interesser og forvalte over 300 millioner kroner på vegne av staten.

Når dette Utvalget har foreslått endringer, etter grundige utredning der kunstnerne har vært involvert, er det politisk detaljstyring å gå inn for å endre dette.

Endringer i stipendordningene har vært foreslått tidligere. Siden starten av 2000-tallet er det flere stortingsmeldinger og utredninger som har påpekt det problematiske i at kunstnerorganisasjonene er tillagt direkte myndighet over stipendkomiteene.

Behovet for endring av modell er altså ikke ny. Danmark og Sverige har for lengst gjort det samme. Dette er i ut fra ønsket om å sikre ordningens legitimitet.

Dagbladet hevder at jeg vil fjerne fagfellevurderingen av søknader. Hvilket kildegrunnlag har Dagbladet her? Dette har jeg aldri sagt eller ment. Komiteenes arbeid skal også i fremtiden baseres på kunstfaglige vurderinger og det skal kun oppnevnes kunstnere. Det ligger helt fast.

Imidlertid vil vi at alle kunstnere skal kunne rekrutteres til arbeidet, uavhengig av medlemskap. Jeg mener at ordningens legitimitet styrkes når hele kunstnerbefolkningen er valgbare til komiteene, ikke kun de som blir utpekt av kunstnerorganisasjonene.

Derfor mener vi det er rett og rimelig at kunstnerorganisasjonene heretter innstiller kandidater til komiteene, mens Utvalget oppnevner. Med det sikrer vi kunstfaglig bredde fra innstillingen, samtidig som Utvalget får innflytelsen som trengs for å sikre at stipendbehandlingen foregår lovmessig og i tråd med god forvaltningsskikk.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.