Det store klassekuppet

«Den nye AFP-løsningen innfører et nytt klasseskille i Norge: Mens friske LO-medlemmer i 50-åra får en gullkantet pensjon fra staten, overlates unge uorganiserte til å sikre seg selv. Det er slett ikke overraskende at et stort flertall i LO stemte ja til avtalen. Dansen rundt pensjonskalven er forbeholdt Jens Stoltenbergs egne.

Siv Jensen og Robert Eriksson

«Og hva er løsningen? Den åpenbare løsningen er å organisere seg og å kjempe for tarifflønn og rettigheter som organisert. All statistikk viser at i et samfunn der organisasjonsandelen synker, så øker forskjellene og de lavtlønte taper. Man må se gjennom narrespillet til FRP!

Ola«Det er viktigere å slutte opp om LO nå, enn noensinne. Med FRP bak roret vil det jo virkelig bli klasseskille.Det er på høy tid at LO gjenvinner sin styrke og tar makta tilbake. Solidaritet med arbeidsfolk og ikke med korrupte, opsjonskåte ledere som driver arbeidspasser i dass for å få høyest mulig resultatlønn.

Slabbedask

«80% av alle mellom 62-67 har AFP. De fleste velferdsordninger har kommet til ved at fagbevegelsen har slåss de fram først, og så er de blitt almengjorte. Jeg er enig i at AFP-ordninga nå er dårlig, men det er fordi man tar fra mange unge muligheten til å gå av, og gir pensjon også til de som ikke går av. Siv vil ta pensjonen fra alle i stedet, og gjøre alle til minstepensjonister. Det er enda et hakk verre.

Isfjell«Det er ikke ofte jeg er enig med noe politikere sier, aller minst FRP, men når det gjelder akkurat denne saken, så må jeg bare si «hør, hør».

Oppgitt