Det store kunstranet

Ingress

Meninger


Det skapte debatt da Stoltenberg-regjeringen i fjor bestemte seg for å avvikle garantiinnkten for kunstnere (GI), og erstatte den med søkbare stipendordninger. Systemet var overmodent for endring, og de tre nye stipendordningene som skulle fases inn fra neste år var en mye mer moderne og framtidsrettet løsning. GI tilfalt kunstnere som har studert ved utvalgte norske læresteder, varte fram til pensjonsalder og hadde avkortingsregler som gjorde at mottakerne ikke hadde lov til å tjene penger utover 1 G (grunnbeløpet i folketrygden, som nå er på cirka 85 000 kr). De nye skulle være tidsavgrenset til ti år, være søkbare også for kunstnere som har studert utenlands - og skulle ikke avkortes på samme måte. Poenget med ordningen er at kunstnerne skal ha mulighet til å ha kunsten som hovedgesjeft, men uten å bli straffet for å øke inntektene sine.

Over 1400 søkere
har meldt seg til to av de nye ordningene - stipend for etablerte kunstnere, og stipend for seniorkunstnere. Om lag 50 av dem skulle etter planen få tilslag, men nå er begge stipendordningene «lagt på is» av den nye kulturministeren. Det sparer hun 15 millioner kroner på. Norske billedkunstnere har satt i gang en underskriftskampanje mot forslaget, og Dagbladet signerer gjerne.

Statssekretær Knut Olav Åmås
sier til kunstkritikk.no at å droppe stipendene var den mest skånsomme måten å kutte på, fordi dette var stipender som ennå ikke var delt ut. Det er en merkelig logikk. Kuttene rammer selvsagt norsk kunstliv hardt, fordi det fjerner en del av det økonomiske fundamentet. Ved å ramme frittstående kunstnere bryter regjeringen med sin ambisjon om å bygge kulturlivet nedenfra. Regjeringen har også kuttet i andre søkbare potter som filmfondet og kulturfondet - sistnevte får hvert år 7-8000 søknader «nedenfra». Rådsleder Yngve Slettholm har ganske utilslørt uttrykt sin undring over kulturministerens prioriteringer.

Regjeringen har fått
på plass andre gode ordninger som satsning på bibliotek og nettleksikon, men for å få på plass dette innenfor en mindre ramme har de vært nødt til å kutte brutalt andre steder. For ikke å si hensynsløst. Når det gjelder de avlyste kunststipendene er kanskje den beste beskrivelsen å finne i tittelen på en for tida mye omtalt debattbok: «Det store kunstranet».

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.