Det Var Det?

PÅ DENNE TIDA

i fjor eksploderte salget av musikk-DVD i Norge. Nå dumper salgskurven. Fersk statistikk fra Grammofongrossistenes Forening (GGF) viser at DVD-salget har gått ned med 40 prosent i mai måned sammenliknet med i fjor - fra 24 000 til 14 000. Dette er en fortjent smekk på lanken fra forbrukerne til en platebransje som

foreløpig har vært mest opptatt av å melke dette nye og lukrative markedet, heller enn å lage virkelig gode produkter.

DET ER LANGT MELLOM

godbiter som den omfattende Led Zeppelin-dobbelen og antologiene med videoregissørene Spike Jonze, Michel Gondry og Chris Cunningham - skoleeksempler som er i tråd med den høye kvaliteten på samleplater og bokssett vi er blitt vant til på CD. De fleste musikk-DVD-er skjemmes derimot av spinkle og informativt mangelfulle hefter. Følelsen av merverdi skal utelukkende ligge i ikke tidligere utgitt bildemateriale, og ikke i selve det fysiske produktet. Man åpner en ny DVD og fisker ut et

billig, sammenbrettet ark, og tenker «Jøss, det var det

hele?».

DENNE HARELABB

-mentaliteten minner om CD-æraens morgen. Det var først et stykke ut på nittitallet at bransjen fikk noe særlig sving på formatomstillingen fra LP til CD. Da forsvant helsida med informasjon om CD-formatet bakerst i alle heftene, og ambisjonene med dem ble noe mer enn billigst mulig replikering av LP-omslagene.

NÅ ER IKKE DETTE

den eneste forklaringen på nedgangen i salget av musikk-DVD-er, hele det norske platemarkedet har gått tilbake med over 20 prosent sammenliknet med mai i fjor. Men i ei tid da bransjen selv ser på nedlasting og kopiering av musikk som den store pesten som truer arbeidsplasser og generelt ødelegger for inntjeningen, er det rart at de ikke ser seg tjent med å gjøre produktene sine mer forseggjorte og innbydende. Og ergo mer verdt å eie.

Når standardprisen for en musikk-DVD i dag er cirka 200 kroner, synes det ganske opplagt at musikkindustrien her uanstrengt og uten skrupler fikser seg en ufortjent

solid avkastning på gammelt arkivmateriale. Forbrukerne bør fortsette å si ifra.