MINISTER: : Fiskeri- og næringsminister Elisabeth Aspaker  i Stortingets spørretime. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET
MINISTER: : Fiskeri- og næringsminister Elisabeth Aspaker i Stortingets spørretime. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADETVis mer

Det vi skal leve av

Snart er oljealderen omme. Da trenger vi havbruk.

Meninger

John Olav Egeland er i Dagbladet 8. juni positiv til regjeringens forslag om å åpne for konsesjonsfri oppdrett på land. Han har mer å glede seg over. Det viktigste i regjeringens nye oppdrettspolitikk er innføringen av bærekraftsindikatorer for å regulere veksten i havbruksnæringen.

Forslaget bygger på trafikklysprinsippet. Der det lyser grønt, vil det være mulig å vokse. Gult lys betyr vent, mens rødt lys betyr stans og reduksjon i mengden laks. Miljøsituasjonen er ulik langs kysten. Trafikklyset sørger for at veksten bare kommer der naturen kan tåle det.

Vi trenger å få mer fart på nødvendig forskning og utvikling. Skal vi få næringen til å ta tunge investeringer må de, og banken deres, ha sikkerhet for at investeringene betaler seg. Trafikklyset vil nettopp stimulere oppdrettere til å investere i miljøteknologi, fordi de har stor interesse av å få vekst.

Jeg er overrasket over at Egeland ikke har fått med seg den omleggingen av norsk havbrukspolitikk som nå er i ferd med å bli vedtatt av Stortinget.

Vi går mot en framtid der Norge må bli mindre avhengig av oljeinntektene. Marin sektor peker seg ut som ett av bena velferdssamfunnet kan lene seg på. Laksen er en av våre viktigste globale merkevarer. Den kan vi bygge videre på. Potensialet for vekst er anslått til en seksdobling, hvorav størstedelen vil være innen havbruk. Det viktigste er imidlertid at vi sørger for at veksten, stor eller liten, er bærekraftig.

Jeg mener vi skal bruke våre naturgitte fordeler med vår langstrakte kyst til å produsere mat. Oppdrettsfisk er et velegnet husdyr ut fra et miljøperspektiv. Det går med langt mindre fôr for å produsere ett kilo fiskekjøtt enn gris og kylling, rett og slett fordi fisken er vekselvarm og ikke bruker energi på kroppsvarme.

Det kan hende landbasert oppdrett vil være en del av fremtidens havbruk. Men det er litt naivt å tro at ethvert problem er fjernet ved å putte laksen i et lukket eller landbasert anlegg. Dyr kan bli syke, enten de er i åpen merd eller lukket anlegg eller i fjøs for den saks skyld. Landbasert oppdrett vil dessuten skape nye utfordringer, blant annet knyttet til arealbruk.

Oppdrettsnæringen er fortsatt ny. Mye forskning og utvikling ligger foran oss. Da er det dumt å binde seg til en enkelt løsning, og lukke øynene for andre alternativer. For eksempel muligheten til å bruke offshoreteknologi til å bygge anlegg som kan ligge lenger ut mot havet.

Myndighetene bør drive en teknologinøytral politikk der vi stiller krav til resultater. Og så må det være næringen som sammen med forskningsmiljøene finner de beste løsningene. De klekkes neppe ut verken på redaktør- eller statsrådskontorer.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.