Et salig rot: Dette er hele kontanstrømmen som er en del av Nerdrum-saken. Etter ti år med etterforskning og rettsaker har verken Nerdrum, rettsapparatet, påtalemyndighetene eller Skatt Øst samme oppfattning av faktum i saken. Nå skal det avgjøres en gang for alle om kunstneren må i fengsel. Grafikk: Dagbladet
Et salig rot: Dette er hele kontanstrømmen som er en del av Nerdrum-saken. Etter ti år med etterforskning og rettsaker har verken Nerdrum, rettsapparatet, påtalemyndighetene eller Skatt Øst samme oppfattning av faktum i saken. Nå skal det avgjøres en gang for alle om kunstneren må i fengsel. Grafikk: DagbladetVis mer

Dette avgjør Nerdrums skjebne

Kunstneren risikerer fengsel når han møter i retten denne uka.

(Dagbladet): I dag møter kunstneren Odd Nerdrum i retten for fjerde gang i straffesaken der han står tiltalt for ikke å ha betalt skatt av 1 697 000 dollar, rundt 14 millioner kroner, mellom 1998 og 2002.

De to dommene til nå i straffesaken har konkludert ulikt på flere sentrale punkter, men har dømt Nerdrum til henholdsvis to år, og to år og ti måneders fengsel.

I tillegg kom en dom fra tingretten i Nerdrums sivile søksmål (se faktaboks) som fant det sannsynliggjort at Nerdrum ikke har tjent i nærheten av så mye penger som han ble dømt til fengsel for å ha unndratt.

Nerdrum selv, hevder han er uskyldig.

Nøkkelen til å forstå kaoset, er Nerdrums bankboks i Østerrike og de forskjellige teoriene om hvorfor den ble opprettet og hvor kunst-millionene tok veien.

Les Dagbladets Nerdrum-dokumentar «Bevisjakten» fra 2012 her.

BANKBOKSMYSTERIET:
Mellom 1998 og 2001 la Nerdrum 900 000 dollar i en bankboks i Østerrike (rød pil). Pengene kom fra Nerdrums andel av malerisalg hos Forum Gallery i New York.

Kunstneren påstår han opprettet bankboksen etter en muntlig avtale med galleriet, og at pengene skulle fungere som sikkerhet i tilfelle det kom erstatningskrav for malerier som på den tida begynte å bli ødelagte som følge av en type maling Nerdrum brukte på 80-tallet.

Nerdrum mener pengene formelt tilhørte galleriet så lenge de sto i bankboksen, og at de derfor ikke var skattbar inntekt.

Det tok flere år før Nerdrum ga riktige opplysninger om beløpet i boksen til skattemyndighetene.

Alle dommene, både i sivilsaken og straffesaken, avviser muligheten for at det noen gang har eksistert en bankboksavtale mellom Nerdrum og galleriet. Det er blant annet vist til at galleriet ikke ville hatt noen form for sikkerhet da Nerdrum alene hadde disposisjonsrett over boksen.

Her finner du alt om Nerdrum-saken.

HVOR TOK PENGENE VEIEN?
I juni 2002 tok Nerdrum ut 700 000 dollar fra bankboksen (blå pil). Nerdrum hevder pengene etter avtale gikk til galleriet, som sendte dem, pluss 75 000, videre til hans islandske bank i Luxembourg (blå piler 450 000 og 325 000).

At skattemyndighetene mener det ikke er sammenheng mellom de 700 000 og pengene som kommer til kontoen i Luxembourg, er årsaken til at Nerdrum mener han er ilagt dobbel skatt.

Dommene har ulikt syn på overføringen.

Lang kamp: Odd Nerdrum har kjempet mot skattemyndighetene i over ti år. Siden 2011 har det vært fem rettsaker, i dag begynner den sjette. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
Lang kamp: Odd Nerdrum har kjempet mot skattemyndighetene i over ti år. Siden 2011 har det vært fem rettsaker, i dag begynner den sjette. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet Vis mer

Tingrettsdommen utelukket at bankbokspenger noen gang gikk tilbake til galleriet, lagmannsretten ser ut til å mene det motsatte, men fant det bevist ut over en hver rimelig tvil at pengene ikke gikk videre til Nerdrum.

Etter lagmannsrettsdommen fant Dagbladet de originale overføringsdokumentene fra banken i Østerrike som viser at pengene gikk til galleriet. Overføringen var merket «Payment of paintings».

Noen uker senere kom dommen fra tingretten i Nerdrums sivile sak. Der fant retten det sannsynliggjort at det er de samme pengene hele veien, og at Nerdrum dermed har blitt ilagt skatt to ganger for de samme pengene.

HVORFOR SENDTE NERDRUM PENGER TIL GALLERIET?
Fordi ingen, verken dommere eller påtalemyndigheter, har funnet grunn til å tro på at bankbokspengene var en del av en avtale med galleriet, har Nerdrums motpart i saken etter hvert blitt nødt til å forsøke å finne en annen forklaring på hvorfor Nerdrum overførte bankbokspenger tilbake til galleriet.

At lagmannsrettsdommen mangler en «egentlig drøftelse» av hva overføringen gjaldt, var en av grunnene til at dommen ble opphevet av Høyesterett.

Det har vært antydet fra Nerdrums motpart at det kunne være galleriets krav på 25 prosent av malerier Nerdrum har solgt på egenhånd, at Nerdrum har kjøpt malerier fra galleriet, eller at galleriet har investert pengene for Nerdrum.

Ingen av disse teoriene har vært forsøkt bevist i retten.

«Hvitvaskingsteorien» er den enste utbroderte alternative teorien. Det ble presentert i lagmannsretten under behandlingen av den sivile saken i mars i år. Regjeringsadvokaten understreket at det bare var en spekulasjon, men sa at fordi Nerdrum har mørklagt saken og skjult informasjon, er det umulig å få hode og hale på historien uten spekulasjoner.

Teorien går i korte trekk ut på at Nerdrum forsøkte å sluse penger fra bankboksen og inn i sin «hvite» økonomi gjennom galleriet.

Fra Lech til New York: I 2012 fikk Dagbladet tak i blant annet denne kvitteringen som viser overføringen av 700 000 dollar fra Nerdrums bankboks i Østerrike til Forum Gallery i New York.
Fra Lech til New York: I 2012 fikk Dagbladet tak i blant annet denne kvitteringen som viser overføringen av 700 000 dollar fra Nerdrums bankboks i Østerrike til Forum Gallery i New York. Vis mer

Det innebærer at Nerdrum i et mislykket forsøk på å skjule bankboksen eksistens, bortforklarte seg inn i et hjørne, ble ilagt dobbel skatt og dømt får å ha unndratt mer penger enn han har tjent.

HVOR MYE TJENTE NERDRUM? Ved å utelukke at de 700 000 fra bankboksen går tilbake til Nerdrum via galleriet, har aktoratet og dommene i straffesaken åpnet et annet spørsmål som fortsatt ikke er besvart:

Hvorfor skulle galleriet utbetale 693 000 dollar mer til Nerdrum enn hva salgslistene viser han hadde krav på?

At ikke dette faktumet fikk lagmannsretten til å ta uttrykkelig stilling til om de 700 000 dollarene fra bankboksen inngikk i de senere overføringene fra galleriet, kritiseres i høyesterettsdommen.

Statsadvokat Erik Førde, som representerte Nerdrums motpart i Høyesterett, sa til Dagbladet at det ikke er utenkelig at galleriet har hatt en skjult omsetning av Nerdrum-bilder.

Ny forsvarer: John Christian Elden er ny forsvarer for Odd Nerdrum, og utgjør nå et team med Pål Berg som har vært Nerdrums advokat siden 2012. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
Ny forsvarer: John Christian Elden er ny forsvarer for Odd Nerdrum, og utgjør nå et team med Pål Berg som har vært Nerdrums advokat siden 2012. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet Vis mer

Noen skjult omsetning har imidlertid ikke blitt forsøkt bevist.

BETALTE NERDRUM SKATT? Et siste spørsmål retten skal ta stilling til, er om Nerdrum betalte skatt av overføringene på 450 000, 325 000 og 190 000 dollar (grønne piler), og hvilke konsekvenser det i tilfelle skal få. 

Skattemyndighetene i Norge mener at Nerdrum skattet av beløpet på 450 000, men etter det Dagbladet kjenner til er unndragelse av beløpet fortsatt en del av tiltalen.

Dagbladet publiserte i 2012 en faks sendt fra Nerdrums regnskapsfører i 2002, som viser at beløpet ble ført i selvangivelsen.

De to siste beløpene har retten funnet det bevist at ikke ble oppgitt til beskatning. Nerdrum hevder de ble inntektsført i hans islandske firma.

Aktor: Politiadvokat Asbjørg Lykkjen er aktor i saken mot Odd Nerdrum.  
Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
Aktor: Politiadvokat Asbjørg Lykkjen er aktor i saken mot Odd Nerdrum. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

Dagbladet fant i 2012 nye dokumenter hos islandske skattemyndigheter og hos revisorfirmaene Deloitte og KPMG, som viser at beløpene etter all sannsynlighet ble inntektsført. Nerdrum og skattemyndighetene er uenige om han skulle skatte til Island eller Norge.

Dokumentene Dagbladet gravde fram blir nå for første gang en del av straffesaken.