HAR SKREVET UTREDNING: Helge Rønning og hans kolleger overleverte fredag Anniken Huitfeldt utredningen «Til bokas pris - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa». Foto: Lars Eivind Bones/Dagbladet
HAR SKREVET UTREDNING: Helge Rønning og hans kolleger overleverte fredag Anniken Huitfeldt utredningen «Til bokas pris - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa». Foto: Lars Eivind Bones/DagbladetVis mer

Dette betyr bokloven for deg

Dagbladet har spurt tre sentrale aktører hva en boklov med fastpris egentlig vil ha å si.

(Dagbladet): Utredningen «Til bokas pris - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa» anbefaler en ny boklov med fastpris på bøker.

Enkelt sagt innebærer det en lov som forplikter at prisen forleggeren setter på en nyutgitt bok, skal gjelde for alle utsalgssteder i en gitt periode

I dag har vi en bokavtale med liknende prinsipper, men den er ikke lovfestet og gjelder kun for medlemmer av Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening. Den gjelder heller ikke faglitteratur.

Inkluderer ebøker - Vi mener at også ebøker må inngå i en slik boklov, og da ligger det implisitt at de skal ha samme lave momssats som vanlige bøker, sa Helge Rønning til Dagbladet i forrige uke.

Han har utarbeidet utredningen sammen med Tore Slaatta, Olav Torvund, Håkon Larsen og Terje Colbjørnsen på bestilling av kulturminister Anniken Huitfeldt.

Sammen med utredningen fra Oslo Economics, skal deres arbeid utgjøre en del av grunnlaget for videreutviklingen av norsk litteraturpolitikk.

Motsatte konklusjoner Anbefalingen om en boklov med fastpris går i mot utredningen til Oslo Economics som ble levert i januar.

Oslo Economics konkluderte blant annet med at dagens system med fastpris på bøker bør endres, og at det bør være opp til bransjen selv å bestemme. Dagbladets kommentator Geir Ramnefjell skriver at Huitfeldt nå nærmest er satt i «sjakk matt».

Les hva tre eksperter mener en ny boklov med fastpris vil ha å si for henholdsvis leserne, forfatterne og forlagene:

LESEREN Aslak Sira Myhre, daglig leder, Litteraturhuset

For leser:
- For meg som leser vil en lov om fastpris forhåpentligvis fortsette å sikre meg tilgang på en mangfoldig, bred og kvalitetssterk litteratur på norsk. Med fripris ville bestselgerne blitt billigere, men antall titler færre, og de smale bøkene dyrere.
For forfatter: - Forfattere er kanskje de som er mest avhengige av en lov om fastpris. Det vil sikre forfatteren forutsigbare inntekter. De fleste forfattere tjener veldig lite penger på bøker, men den norske fastprismodellen sørger for at norske forfattere har langt bedre vilkår enn forfattere i andre land.

For forlag: - En lov om fastpris vil ta fra forlagene en del av makta de har hatt gjennom å både eie bokhandlere og å fastsette priser i forhandlinger med de samme bokhandlerne. Men det vil sikre at forlagene fortsatt kan gi ut både smal og kommersiell litteratur, og at de kan satse på mangfold.
FORFATTEREN Anne Oterholm, leder av Den norske Forfatterforening
For leser: - Leserne vil ha store muligheter til å finne en variert og mangfoldig litteratur i bokhandelen, siden stabelsalget og supermarkedsalg av bøker ikke vil være enerådende med boklov. Leserne vil dermed ikke bare være prisgitt forlagenes salgsstrategier, men få opprettholdt sin valgfrihet.
For forfatter: - En fastpris og boklov gjør at mange flere forfattere har en sjanse til å finne fram til sine lesere enn de ville hatt i et friprismarked. Forfatterne beholder dessuten fastprisen som royaltygrunnlag, noe som blant annet gir økonomisk forutsigbarhet.
For forlag: - Kulturforlag som ønsker å utgi en mangfoldig litteratur på norsk vil ha gode muligheter til å fortsette å gjøre det. Med en regulert bokbransje vil imidlertid forlagene også tvinges til å ta et kulturpolitisk ansvar for norsk litteratur og språk, noe mange, men ikke alle, vil ønske velkommen.
FORLAGET Kristen Einarsson, direktør i Den norske Forleggerforening

- SIKRER BRED LITTERATUR: Daglig leder Litteraturhuset, Aslak Sira Myhre. Foto: Dino Trto
- SIKRER BRED LITTERATUR: Daglig leder Litteraturhuset, Aslak Sira Myhre. Foto: Dino Trto Vis mer

For leser:
- Leserne vil også i åra som kommer få god tilgang til et stort utvalg av titler. Gode rammebetingelser sikrer kvalitet, mangfold og bredde. Det vil gi fortsatt leselyst i åra som kommer.

For forfatter:
- Forutsigbarhet i form av at faste avtalevilkår videreføres. Ved at bredden i tittelutgivelsene opprettholdes, sikres flere forfattere mulighet til utgivelse. Mange spennende forfatterskap er på gang og kan utvikle seg videre.

For forlag:
- «Børs og katedral» kan fortsatt være ledesnora. Forlagene kan videreføre breddesatsningen. De kan sørge for at leserne får de store bestselgerne de vil ha, men også bruke nødvendig tid og midler på å få fram nye stemmer.

- ØKONOMISK FORUTSIGBARHET: Leder av Den norske Forfatterforening, Anne Oterholm.
- ØKONOMISK FORUTSIGBARHET: Leder av Den norske Forfatterforening, Anne Oterholm. Vis mer
- NYE STEMMER: Kristenn Einarsson, direktør for Forleggerforeningen.
Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.
- NYE STEMMER: Kristenn Einarsson, direktør for Forleggerforeningen. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet. Vis mer