Bekymret: Torgeir Larsen, tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
Bekymret: Torgeir Larsen, tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Dagbladet mener:

Dette bør få en sentral plass
i debatten om norsk verdier

Tillit, ærlighet, respekt for avtaler og en vilje til å bidra overfor medmennesker, bør være sentralt i jakten på det norske.

Meninger

I lang tid har store deler av det politiske miljøet hatt berøringsangst når det gjelder spørsmålet om hva som er norske verdier. I den grad det er kommet noen svar, har de som oftest vært knyttet til universelle menneskerettigheter som demokratisk frihet, rettsstat og likestilling.

Dette har åpnet for at nasjonalkonservative og andre deler av høyresiden har tiltatt seg definisjonsmakt over hva som kan sies å være spesifikt norske verdier. Svarene som serveres er ofte uklare, men generelt inneholder de gjerne forhold knyttet til kultur, identitet og etnisitet. Vi er norske fordi vi er født norske, helst av norske foreldre.

Blir dette svaret stående uimotsagt, og utvikles til en rådende oppfatning, kan det ha stor skadevirkning for dette landets framtid. Det sier seg selv at kultur og historie er sentrale deler i enhver nasjons identitet. Samtidig blir forståelsen av det norske for grunn om vi reduserer den til nasjonale kulturuttrykk vi vanligvis forbinder med Norge.

Vi skal fortsatt ære 17. mai, hylle skiheltene, være stolte av våre kunstnere og forfattere og verne om det norske språket. For å nevne noe. Men som fullstendig uttrykk for norske verdier blir det i sum for tynt.

En som har tatt opp denne problematikken er tidligere statssekretær i UD, nå assisterende utenriksråd, Torgeir Larsen. I en tekst skrevet da han var tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), publisert i Samtiden og Dagbladet nylig, peker Larsen på hvordan de egentlige norske kjerneverdiene er truet.

Han setter det i en internasjonal ramme preget av økende ulikhet og sviktende tillit til de politiske institusjonene, svekket posisjon for vitenskapelig kunnskap og større innvandring med manglende integrering.

Opp mot den etniske forståelsen av det norske, setter Torgeir Larsen tillitsamfunnet som bærende nasjonal verdi. Han peker på at tillitsamfunnet har lang tradisjon for ærlighet, respekt for avtaler og en vilje til å bidra overfor medmennesker.

Plikter hører sammen med rettigheter, kombinert med en respekt for andres frihet. Dette er grunnlaget for en troverdig norsk drøm om at alle som «gjør sin plikt», kan lykkes som nordmenn. Tillit er også fundamentet for den norske og nordiske økonomiske modellen.

Slike verdier er heller ikke unikt norske, men de er i høy grad formet av våre livsvilkår, geografi og historie. Og de står fremdeles sterkt. Disse kjerneverdiene er inkluderende og de stiller tydelige krav. Derfor bør de få en sentral plass i debatten om norske verdier.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.