KRASS KRITIKK: SVs kulturpolitiske talsperson Bård Vegar Solhjell kommer med krass kritikk av at regjeringen ikke følger opp forliket om NRK-lisens.&nbsp;<span style="background-color: initial;">&nbsp;Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet</span>
KRASS KRITIKK: SVs kulturpolitiske talsperson Bård Vegar Solhjell kommer med krass kritikk av at regjeringen ikke følger opp forliket om NRK-lisens.  Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Ikke én krone mer til NRK:

- Dette er å be om bråk

I vår signerte stortingspolitikerne en avtale for å sikre høyere lisens til NRK. Nå får regjeringen kritikk for forliksbrudd.

(Dagbladet): Regjeringen har ikke funnet rom for en eneste krone mer til NRK i kommende år:

Akkurat nå ligger nivået per lisensbetaler på 2577 kroner pluss 10 prosent moms, totalt 2834,70 kroner. Der skal nivået også ligge til neste år, hvis kulturminister Linda Hofstad Helleland får det som hun vil.

SVs kulturpolitiske talsperson Bård Vegar Solhjell mener regjeringa provoserer til konfrontasjon når de ikke følger opp avtalen alle stortingspartiene unntatt Frp stilte seg bak tidligere i år.

I mars signerte stortingspartiene, inkludert Høyre, en avtale om allmennkringkasting der det blant annet står: «Vi mener derfor NRK bør få gode og forutsigbare rammevilkår og legger til grunn at NRK bør få kompensasjon for pris- og lønnsutviklingen i årene som kommer.»

Denne pris- og lønnskompensasjonen ser NRK altså lite til i budsjettforslaget. Solhjell mener regjeringen på «en ufin måte» legger opp til at støttepartiene Venstre og Krf må rydde opp i budsjettforhandlingene.

- En regjering som ikke tar et så klart signal fra Stortinget, ber jo om bråk, sier Solhjell når Dagbladet møter ham i Stortingets vandrehall.

Overrasket NRK-sjef

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Dagbladet at han er svært overrasket over forslaget fra regjeringa, som han mener får konkrete konsekvenser for tilbudet til publikum og antallet ansatte i statskanalen. Eriksen ba om en lisensøkning på 30 kroner.

- I ønsket om 30 kroner lå det allerede planer om en effektivisering, et behov som øker med nyheten om at de 30 kronene ikke kommer, sier Eriksen til Dagbladet.

Solhjell sier seg også overrasket over det fryste nivået.

- NRK er ikke først og fremst en konkurrent til de andre, men en bærebjelke for norsk språk og kultur. Nå får de betydelig mindre bevilgninger, noe jeg mener er svært dårlig kulturpolitikk, sier Solhjell.

Den tidlige kunnskapsministeren beskriver neste års kulturbudsjett generelt som grått og retningsløst.

- Forliksbrudd

Også Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande reagerer på signalene som nå sendes om NRK.

- Dette er et klart brudd med forliket om allmennkringkasting, og vi kommer til å kreve at statsråden forklarer hvorfor de ikke følger opp avtalen stortingspartiene har signert, sier Grande.

Grande mener også at budsjettet legger opp til brannslukking fra Venstre og Krf.

- Det er nok slitsomt for dem at regjeringen stadig legger slike snubletråder. I stedet for at de kan diskutere hvordan mediene kan styrkes, må de bruke tid og krefter på å begrense de verste kuttene, sier Grande.

- Veldig rart

Kulturpolitisk talsmann Geir Jørgen Bekkevold i Kristelig Folkeparti er skuffet.

- Det er trist å se at ting som blir vedtatt på Stortinget ikke blir fulgt opp. Regjeringen velger å fryse NRK-lisensen, selv om en heving ikke vil koste staten noe, og det er bred enighet om å heve den. Det er veldig rart, og skaper unødig uro, sier han til Dagbladet.

Bekkevold er også overrasket over at regjeringen velger å kutte i pressestøtten mens store deler av Medie-Norge ligger med brukket rygg.

- Symboltungt

- Stortinget har vært tydelig på at vi ikke ønsker kutt i mediestøtten. Men regjeringen har gjort det hvert eneste år, som en ideologisk styrt prinsippsak. Selv om det bare er kutt på 10 millioner, så er det symboltungt, sier han.

Bekkevold mener at forslagene skaper splid mellom støttepartiene og regjeringen.

- Det skaper mye irritasjon at vi nå må bruke vår pott til å rette opp i deres feil, sier Bekkevold.

Hofstad Helleland: - Feil signal

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier følgende om beslutningen om å fryse NRK-lisensen.

- Inntektene til NRK er ikke kun avhengig av størrelsen på lisensen, men også antallet lisensbetalere, som har økt kraftig de siste årene. Vi er midt oppi en internasjonal mediekrise, og det ville vært et spesielt signal å sende om ett mediehus automatisk fikk sine inntekter økt, sier statsråden.

I en pressemelding publisert på regjeringens hjemmesider utdyper kulturministeren.

- NRK har gjennomført flere effektiviserings- og innsparingstiltak de siste årene. Inntektsutviklingen de ti siste årene, i tillegg til effektiviseringen NRK har vært gjennom, tilsier at det er økonomisk handlingsrom til å videreutvikle NRK innenfor nåværende utgiftsrammer, sier Hofstad Helleland.