ENGASJERT OG SINT: I vitneboksen framstår Jensen som en helt annen mann enn han gjorde i tingretten. Foto: Andreas Lekang
ENGASJERT OG SINT: I vitneboksen framstår Jensen som en helt annen mann enn han gjorde i tingretten. Foto: Andreas LekangVis mer

Dette er det viktigste ved Jensens nye strategi

Politimannens forbannelse og velsignelse.

Kommentar

Eirik Jensen kjemper sitt livs kamp i vitneboksen nå som det går mot slutten av påtalemyndighetens utspørring av ham i lagmannsretten. Som han selv påpekte torsdag: Han har ikke råd til å la være. Politimannen er dømt til lovens strengeste straff og slåss for livet.

EIRIK JENSEN: Kommentator Martine Aurdal og reporter Trym Mogen gir siste oppdatering i Jensen-saken. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer

I vitneboksen framstår Jensen som en helt annen mann enn han gjorde i tingretten. Der var han sliten og spak, hadde ikke lest saksdokumenter, hadde mange unnvikende svar og kunne ikke gi noen forklaring på mye av det han ble spurt om. Nå er han offensiv, engasjert og tidvis sint, og han utfordrer stadig premissene bak aktoratets tolkning av meldinger og e-poster mellom Gjermund Cappelen og ham selv.

– Nå stopper vi litt der, sa Jensen gjentatte ganger fredag, hver gang han avbrøt Spesialenhetens Jan-Egil Presthus og hans spørsmål.

Da hadde Presthus typisk begynt å stille spørsmål rundt meldinger han mente var mistenkelige, kommunikasjonshendelser nedtegnet i tidslinjene Spesialenheten har utformet som hjelpedokumenter i saken. Jensen ville vise hvorfor han mener det ikke kunne være noe mistenkelig ved de samme meldingene, ofte ved å vise til annen kommunikasjon gjengitt på de alternative tidslinjene som forsvarerne har utarbeidet.

For eksempel spurte Presthus om tekstmeldingen «ingenting har ordnet seg» fra Cappelen til Jensen. Storsmugleren har forklart at dette er en avvisning av at han har penger til politimannen. Ved hjelp av forsvarernes tidslinjer viste Jensen til at meldinger mellom Cappelen og hans samarbeidspartnere samme dag viser at de hadde mottatt et stort parti hasj og var i ferd med å distribuere det.

– Hvordan henger dette på greip? spurte Jensen i retten.

At Cappelen sender negative tilbakemeldinger handler om at han ikke har informasjonen Jensen etterspør, hevder politimannen.

Dette er det viktigste Jensens forsvarere med John Christian Elden i spissen har gjort annerledes i ankesaken. De 1522 kommunikasjonshendelsene som legges fram som bevis i saken må tolkes i sammenheng med andre opplysninger.

De to tiltalte er enige om at noen meldinger skal leses bokstavelig, mens andre er skrevet i kode. Cappelens forklaring er at de fleste av disse handler om mas om penger eller situasjonsbeskrivelser fra politiet. Jensens forklaring er at de handler om informasjon og kildearbeid.

Det store omfanget av informasjon gjør det tidvis vanskelig å følge bevisførselen. Derfor er tidslinjene helt avgjørende. At aktørene kan sitte med dem foran seg, setter informasjon i kontekst og gjør det mulig å tolke tekstmeldinger i sammenheng med slikt som tidspunkt for innførslene Cappelen har tilstått. Mot en slik sammenheng framsto Jensens utydelige svar i tingretten spesielt svake.

Nå har han imidlertid alternative forklaringer. Ved hjelp av egne tidslinjer peker Jensen på annen kommunikasjon på samme tidspunkt, og han viser til politiaksjoner som sammenfaller i tid. Slik bidrar de nye tidslinjene til å sannsynliggjøre at det kan finnes andre forklaringer på de mystiske meldingene enn det inntrykket Spesialenhetens tidslinjer gir.

Tolkningen av disse tekstmeldingene sto helt sentralt i tingrettsdommen, og tre av dem var avgjørende i drøftelsen av skyldspørsmålet.

– Tidslinjene er både en velsignelse og en forbannelse, sa Jensen i retten fredag.

Fordi detaljene rundt politioperasjonene går bak lukkede dører, får ikke offentligheten fullt innsyn i Jensens forklaring. Tingrettens dom la ikke vekt på den, fordi de trodde på Cappelens.

Jensen er ikke avhengig av at juryen tror fullt ut på hans forklaring om politioperasjonene og «blomsterspråket». Hvis forsvaret klarer å skape nok tvil rundt Cappelens påstander, kan det avgjøre skyldspørsmålet til Jensens fordel.

JENSEN: Kommentator Martine Aurdal og reporter Trym Mogen gir siste oppdateringer i Jensen-saken. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer