Dette er dokumentene Dagbladet avslørte

Nå kan Nerdrum legge dem fram for lagmannsretten.

LECH/STAVERN/OSLO (Dagbladet): Bildeserien over viser de mest sentrale dokumentene Dagbladet har sporet opp i sin gransking av dommen mot Odd Nerdrum.

Avsløringen førte til en lengre dokumentar og en rekke artikler, som ble publisert i høst. Nerdrum har så langt ikke hatt anledning til å legge fram disse i straffesaken.

Men etter at Høyesterett i dag opphevet lagmannsrettens dom, vil Nerdrum kunne presentere dokumentene i den nye ankesaken.

I juni ble Odd Olaf Nerdrum dømt til to år og ti måneder i fengsel.

Borgarting lagmannsrett fant Nerdrum skyldig i å ha lurt unna 1 677 000 dollar, nesten 14 millioner kroner, fra norske skattemyndigheter.

Les dommen til Borgarting lagmannsrett her.

Les dommen til Oslo tingrett her.

SENDTE PENGER TILBAKE: Denne bankutskriften er ett av flere dokumenter som Dagbladet har gravd fram, og som viser at Nerdrum har overført 700 000 dollar fra sin bankboks og tilbake til sitt galleri i New York.
BEKREFTER 700 000 DOLLAR: Dette brevet fra Raiffeisenbank i Østerrike bekrefter at Nerdrum sendte 700 000 fra bankboksen til New York.
BEVIS FOR 450 000 DOLLAR: Dagbladet har fått utlevert denne faksen fra Nerdrums advokat. Faksen viser at Nerdrum har skattet av en overføring på 450 000 dollar. Håndskriften på faksen er Nerdrums egen.
325 000 DOLLAR: Denne inntektsoversikten som Dagbladet har sporet opp hos Deloitte på Island, viser at Nerdrum førte opp 325 000 dollar som inntekt i 2003. Beløpene er i islandske kroner.
SELVANGIVELSEN: Beløpet i selvangivelsen for inntektsåret 2003 korresponderer med totalbeløpet i inntektsoversikten, hvor de 325 000 er oppført. Det viser at Nerdrum skattet av pengene. Beløpene er i islandske kroner.
190 000 DOLLAR: Denne inntektsoversikten som Dagbladet har sporet opp hos KPMG på Island, viser at Nerdrum førte opp 190 000 dollar som inntekt i 2007. Beløpene er i islandske kroner.
SELVANGIVELSEN: Beløpet i selvangivelsen for inntektsåret 2007 korresponderer med totalbeløpet i inntektsoversikten, hvor de 190 000 er oppført. Dette viser at Nerdrum skattet av pengene, men dokumentet viser også at selvangivelsen ikke ble levert inn før i 2001. Ifølge KPMG var forsinkelsen forårsaket av det økonomiske kaoset på Island. Beløpene er i islandske kroner.

Som Dagbladet kunne avsløre onsdag morgen, forteller de nye dokumentene en annen historie enn lagmannsrettens dom.

Bankutskrifter og selvangivelser Den nye dokumentasjonen består av bankutskrifter fra Østerrike, islandske selvangivelser, inntektsoversikter, fakser og eposter. Kombinert med rettens bevismateriale, forteller de en mer nyansert historie enn den som presenteres i dommen.

Alle beløpene Nerdrum er dømt for å ha unndratt, stammer fra Forum Gallery i New York, i perioden 1998-2002.

Dokumentene Dagbladet i dag kan presentere, viser følgende:

• Retten har trolig talt deler av Nerdrums inntekter flere ganger.

• Retten har lagt til grunn at Nerdrum har fått utbetalt 693 177 dollar mer av galleriet, enn malerisalget tilsier.

• Nerdrum har høyst sannsynlig skattet av alle inntekter, med unntak av tre mindre sjekker. Men de nye bevisene gir ikke svar på om Nerdrum skattet til riktig tid, eller til rett land.

- Betydning for dommen Eksperter skisserer flere mulige utfall nå som nye beviser er kjent. De mener dokumentasjonen kan innebære at Nerdrum ikke skulle blitt dømt til fengsel.

- Så langt jeg kan se, kan de nye bevisene få betydning for omfanget og karakteren av den skatteunndragelsen Nerdrum er dømt for, og dermed for reaksjonsspørsmålet på ulike måter, sier advokat Frode Elgesem, partner i advokatfirmaet Thommessen.

PENGESTRØMMEN: Grafikken over illustrerer pengestrømmen mellom Nerdrum og Forum Gallery. Illustrasjon: Tina Jerstad og Kjell Erik Berg / Dagbladet
PENGESTRØMMEN: Grafikken over illustrerer pengestrømmen mellom Nerdrum og Forum Gallery. Illustrasjon: Tina Jerstad og Kjell Erik Berg / Dagbladet Vis mer

Han har vurdert dokumentasjonen som Dagbladet i dag kan presentere.

Elgesem tar forbehold om at han ikke kjenner til alle bevisene som ble presentert under rettsforhandlingene, men har lest begge dommene.

- Dersom bankbokspengene faktisk er tatt til beskatning, kan det være at vi står overfor en ren periodiseringsfeil, eventuelt også kombinert med at deler av beløpet er oppgitt til beskatning i feil land. Sett i lys av at Island ikke er noe lavskatteland kan dette i så fall få betydelige konsekvenser for reaksjonsspørsmålet og det er neppe grunnlag for fengselsstraff. Ved rene periodiseringsfeil bør reaksjonen kun være en tilleggsskatt beregnet på grunnlag av fordelen ved å utsette beskatningen, sier Elgesem.

• Les alt om Nerdrum-saken her

FRUSTRERT: I Borgarting lagmannsrett, uttrykte Nerdrum høyt og tydelig sin frustrasjon over å ikke bli trodd. FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADET
FRUSTRERT: I Borgarting lagmannsrett, uttrykte Nerdrum høyt og tydelig sin frustrasjon over å ikke bli trodd. FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADET Vis mer
BANKBOKSEN: I en bankboks bak denne seks tonn tunge ståldøren, hadde Nerdrum 900 000 dollar i kontanter liggende. Hvelvet er i kjelleren til Raiffeisenbank i den østerrikske alpebyen Lech. Foto: Hans A Vedlog / Dagbladet
BANKBOKSEN: I en bankboks bak denne seks tonn tunge ståldøren, hadde Nerdrum 900 000 dollar i kontanter liggende. Hvelvet er i kjelleren til Raiffeisenbank i den østerrikske alpebyen Lech. Foto: Hans A Vedlog / Dagbladet Vis mer