- Dette er en krig. Men hva med forsoning?

Dag to i Nerdrum-saken.

(Dagbladet): - Jeg tenker på alle henvendelser jeg har fått fra mennesker som ikke får sin stemme hørt, og som er blitt brutalt slaktet ned av skattemyndighetene. Dette er en krig. Men hva med forsoning, sa Nerdrum til Dagbladet i går kveld.

Da hadde han nettopp fullført den første dagen i Oslo tingrett, i forbindelse med saken han har reist mot Skatt øst.

I innledningsforedraget argumenterte Nerdrums advokat, Pål Berg, for at Nerdrum er blitt urettmessig etterlignet. Nerdrum måtte i 2010 og 2011 betale flere millioner kroner i restskatt, for beløp han hevder han allerede hadde skattet av.

Det er her snakk om de samme beløpene som han i lagmannsretten ble dømt til nesten tre års fengsel for å ha unndratt fra beskatning.

- Ikke nytt Dagbladet kunne i forrige uke presentere bankutskrifter og ligningspapirer som kan tyde på at Nerdrum har skattet av alle pengene, men kanskje til feil land og feil tid.

Nerdrum har anket dommen i straffesaken. Men selv om han skulle vinne fram med anken, kan han fortsatt tape saken mot Skatt øst.

Assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell representerer Skatt øst. Han mener de nye bevisene ikke representerer noe nytt i skattesaken. Ligningsmyndighetene ser ikke på det som et sentralt at Nerdrum faktisk overførte 700 000 dollar fra bankboksen til Forum Gallery. Han la også til at det heller ikke er blitt benektet av lagmannsretten.

- Spørsmålet er hva overføringen var, og der har det ikke kommet frem nye bevis, sa Stabell i går.

- Irrelevant Stabell sier det er irrelevant for skattesaken om Nerdrum har skattet av to overføringer på 325 000 og 190 000 dollar til Island.

- For den første summen var han skattemessig bosatt i Norge, og det har ingen betydning om de er oppgitt på Island, sa Stabell i retten i går.

- For de 190 000, så var det fra pengene som lå i bankboksen, og de ble hevet der lenge før han emigrerte til Island.

Der regjeringsadvokaten i skattesaken mener det er irrelevant hva som har skjedd med pengene på et seinere tidspunkt, kan det derimot få konsekvenser for dommen i straffesaken.

- Neppe fengselsgrunnlag - Dersom bankbokspengene faktisk er tatt til beskatning, kan det være at vi står overfor en ren periodiseringsfeil, eventuelt også kombinert med at deler av beløpet er oppgitt til beskatning i feil land. Sett i lys av at Island ikke er noe lavskatteland kan dette i så fall få betydelige konsekvenser for reaksjonsspørsmålet og det er neppe grunnlag for fengselsstraff. Ved rene periodiseringsfeil bør reaksjonen kun være en tilleggsskatt beregnet på grunnlag av fordelen ved å utsette beskatningen, har Frode Elgesem uttalt til Dagbladet tidligere.

Han er advokat og partner i Thommessen advokatfirma, og har vurdert dokumentasjonen på vegne av Dagbladet. Elgesem har uttalt seg med forbehold om at han ikke kjenner til alle bevisene som ble presentert i lagmannsretten.

- Skulle ikke skatte Dommer Heger sa i går at saken dreier seg om to spørsmål:

• Skulle Nerdrum ha skattet av 900 000 da de først ble overført til hans bankboks i Østerrike?
• Er pengene som gikk ut av Nerdrums bankboks i 2002 de samme som seinere gikk inn på hans islandske konto?

Nerdrums advokat forklarte i går at Nerdrum ikke kunne disponere pengene så lenge de lå i bankboksen, på grunn av en muntlig avtale med galleriet.

-Han skulle derfor ikke skatte av dem før de ble tatt ut, sa Berg.

Skatt øst står på det motsatte, og la til grunn at det ikke finnes spor av en muntlig bankboksavtale.

- At penger blir tatt ut og oppbevart i et tredje land, uten avkastning på pengene og uten en skriftlig avtale, sier sitt, sa Stabell.

I dag skal blant andre Nerdrums kone Turid Spildo forklare seg. Det er satt av tre dager til rettsforhandlingene.

• Les alt om Nerdrum-saken her.