VEKKER REAKSJONER:  Hadia Tajik åpner for ny trafikktjeneste i NRK. Det vekker sterke reaksjoner. Foto: Jacques Hvistendahl
VEKKER REAKSJONER: Hadia Tajik åpner for ny trafikktjeneste i NRK. Det vekker sterke reaksjoner. Foto: Jacques HvistendahlVis mer

- Dette er et ran

Sterke reaksjoner etter at Hadia Tajik gir NRK tillatelse til å etablere egen trafikkportal.

(Dagbladet): - Jeg frykter at NRK med en ny trafikkportal vil støvsuge det private markedet. Det er ikke oppgaven til en statsfinansiert allmennkringkaster, sier Øyvind Korsberg, Frps mediepolitiske talsmann, til Dagbladet.

Det er kulturminister Hadia Tajiks (Ap) tillatelse til NRK om å etablere en ny trafikknettportal, som får han til å rase.

Korsberg mener det er overraskende at kulturministeren lukker ørene for rådene fra Konkurranse- og Medietilsynet, og at beslutningen er urettferdig overfor de frittstående mediehusene i Norge.

- NRK må holde på med sin kjernevirksomhet, som er radio og tv. Dette er svært uheldig, og det svekker åpenbart konkurransen. NRK feier andre av banen, og de raner stadig til seg nye områder, sier Korsberg.

- Urimelig NRK søkte i april i fjor om lov til å etablere en nasjonal nettportal med trafikkinformasjon og reiseplanlegger. Denne skal inneholde informasjon om buss, båt, t-bane, trikk, tog, fly og biltrafikk. Portalen skal utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, Trafikanten og Ruter.

Trafikkportalen har vært omstridt, men i dag kom likevel bekreftelsen fra kulturminister Tajik.

- Vi gir NRK grønt lys og ber dem kjøre på, sier hun til Dagbladet.

Nettportalen, som omtales som «trafikkens svar på yr.no», vekker sterke reaksjoner hos flere. 

- Vi har hatt en mistanke en stund om at dette kom til å skje, men det er likevel oppsiktsvekkende. Regjeringen velger her å overse innvendingene fra både Konkurranse- og Medietilsynet. Dette ligger utenfor det NRK skal og bør drive med, sier Rune Inderøy, kommunikasjonsdirektør i TV 2.

- Negativ innvirkning Konkurransetilsynet finner «det sannsynlig at trafikkportalen vil ha en betydelig negativ innvirkning på eksisterende kommersielle aktører som tilbyr eller er i ferd med å utvikle nettbaserte trafikkopplysningstjenester, og på nettportaler som konkurrerer med nrk.no».

Medietilsynet i sin rådgivende uttalelse til Kulturdepartementet, går også imot prosjektet fordi de mener det faller utenfor NRKs oppgaver å drive en slik tjeneste.

Tilsynet viser til kravet i EØS-avtalens statsstøtteregler om at det skal være en klar og offisiell definisjon av allmennkringkastingsoppdraget.

- Alle de store mediehusene som må leve av de inntektene de skaffer seg selv, er overkjørt her, sier Inderøy og fortsetter:

- Dette er en kommersiell trafikkportal. Vi har sagt hele tida at vi er for lisensordningen, men vi reagerer på at NRK får i både pose og sekk. Lisensen har økt i flere år, i tillegg får de lov til å drive med kommersiell virksomhet. Dette er urimelig, og det finnes ingen logikk i det, sier Inderøy.

- Dårlig signal Han får støtte av kulturpolitisk talsmann i Høyre, Olemic  Thomessen. Han mener det er synd at Regjeringen sender ut «et dårlig signal for utvikling i næringslivet».

- Når det gjelder utvikling av data, ikke bare dette, men for eksempel Kartverkets direktiver, er det et veldig spennende utgangspunkt for innovasjon og kreativitet i næringslivet. Dette skaper stor usikkerhet i markedet, og det vil ikke være appetitt på å utvikle tjenester, når de kan dukke opp gratis hos NRK, sier Thomessen til Dagbladet.

REAGERER: Dagbladets ansvarlige redaktør, John Arne Markussen, er kritisk til at NRK får utvikle egen nettportal for trafikkinformasjon.
Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
REAGERER: Dagbladets ansvarlige redaktør, John Arne Markussen, er kritisk til at NRK får utvikle egen nettportal for trafikkinformasjon. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Han mener det legges lokk på kreativitet og skapervilje, og at etableringen av en trafikkportal hos NRK er konkurransevridende. I tillegg mener han at vi ikke får noen signaler om hvor NRKs grense for virksomhet går etter kulturministerens beslutning.

- Her har Regjeringen overkjøpt faginstansene (Medietilsynet og Konkurransetilsynet), som de selv har satt til vurdering av oppgaven, sier Thomessen.

- Ikke redaksjonelt produkt Også Dagbladets ansvarlige redaktør, John Arne Markussen, er kritisk til at NRK får utvikle egen nettportal for trafikkinformasjon. Han er dypt uenig i at trafikkportalen i samarbeid med Statens vegvesen, Ruter og Trafikanten er en naturlig forlengelse av nyhetsmeldinger om trafikkavvikling.

- Det er høyst tvilsomt at tjenesten kan kategoriseres som et redaksjonelt produkt. Etter vår oppfatning er dette snakk om en ren nyttetjeneste med det offentlige som avsender og NRK som koordinerende kraft, sier Markussen.

Han mener portalen vil svekke konkurransen.

- Det vi ser her er konturene av en helhetlig strategi der NRK med støtte og oppmuntring fra ulike departement får oppgaven med å samordne offentlig informasjon i en digital pakketeringsmodell - uten tanke for hva dette betyr for mediemarkedet i Norge, sier Markussen.

Ansvarlig redaktør i VG, Torry Pedersen, reagerer også. Han mener vi må skape debatt om NRKs rolle, og hans overordnede synspunkt er at NRK ikke må bli så sterke på Internett at det hemmer utviklingen til de kommersielle aktørene.

- I den gamle verden var tv, radio og aviser i ulike spor, men nå møtes alle på det samme torget. Når året begynner har NRK fått utdelt grønnsaker for 5,1 milliarder kroner (tv-lisens), mens vi andre må selge de grønnsakene vi har hver dag. Vi har et konkurransebilde som  er for dårlig forstått, sier Pedersen.

Hadia Tajik svarer følgende på kritikken:
- Det Korsberg karakteriserer som et ran, er en god, gratis og moderne publikumstjeneste uten reklame. Dette har en så positiv effekt for samfunnet og for folk flest, at vi har gitt NRK grønt lys for å etablere tjenesten. Vi har satt et vilkår om at andre aktører har tilgang på de samme dataene som denne tjenesten gir folk tilgang på. Det er derfor ingen grunn til at det ikke skal være mulig å lage konkurrerende tjenester, sier hun, og legger til: - NRK driver allerede yr.no. Etter at denne tjenesten var etablert, har vi sett at andre aktører også har lyktes i å etablere tjenester basert på værdata. Yr har synliggjort at det er et stort marked som etterspør værtjenester, det er ingen ting i veien for at noe lignende kan skje for gode, samlede trafikktjenester.  

REAGERER:  Ansvarlig redaktør i VG, Torry Pedersen, mener vi må skape debatt om NRKs rolle.

Foto: Berit Roald / Scanpix
REAGERER: Ansvarlig redaktør i VG, Torry Pedersen, mener vi må skape debatt om NRKs rolle. Foto: Berit Roald / Scanpix Vis mer