- Dette er helt høl i huet

Arrangører raser over momsforslag på konserter.

(Dagbladet.no): I dag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett, hvor det omtales et enstemmig kulturmomsutvalg som anbefaler en breddemodell for utvidelse av merverdiavgiftsgrunnslaget på kultur- og idrettsområdet.

Dersom det blir en realitet, så kan det bety at momsfritaket for adgangsbilletter til kultur- og idrettsarrangementer faller bort, og at de avgiftspliktige tjenestene innlemmes i merverdisystemet med en sats på åtte prosent.

For å skjerme frivillig virksomhet heves den såkalte registreringsgrensa for veldedige eller allmennyttige organisasjoner fra dagens 140 000 kroner til 300 000 kroner.

Høl i huet

Breddemodellen faller ikke i god jord hos norske konsertarrangører.


- Dette forslaget sa vi et enstemmig nei til på landsmøtet vårt i april. Vi er svært skeptiske, sier Monica Larsson, daglig leder i konsertarrangørenes interesseorganisasjon Norsk Rockforbund, til Dagbladet.no.

- Vi har regnet på dette og ser at det fører til dyrere billetter. Visst har de hevet registreringsgrensa, men selv en liten bluesklubb vil komme over 300 000 kroner på flere av sine arrangementer. For de som havner under grensa, medfører dette økt byråkrati og merarbeid, sier Larsson.

Haakon Hartvedt, daglig leder i Notodden Bluesfestival, er helt enig med Larsson.

PUBLIKUM MÅ BETALE: Det er konsertpublikum, her på Notodden Bluesfestival, som må ta regninga dersom momsfritaket for billetter til kulturarrangementer fjernes. Foto: SCANPIX
PUBLIKUM MÅ BETALE: Det er konsertpublikum, her på Notodden Bluesfestival, som må ta regninga dersom momsfritaket for billetter til kulturarrangementer fjernes. Foto: SCANPIX Vis mer


- Dette er helt høl i huet. Hvis de vil skyte grobunnen av norsk kulturliv i tinningen, så værsågod. Det er jo et paradoks at regjeringspartiene med det såkalte Kulturløftet går inn for en økt satsning på det frivillige arbeidet, og så går de hen og gjør noe som er så på trynet. De snører rett og slett inn nota på kultur- og gründervirksomhet her i landet, mener Hartvedt.

Publikum tar regninga

Norsk Rockforbund er ikke i tvil om at det først og fremst er publikum som kommer til å lide av en oppheving av momsfritaket, selv om det vil få store ringvirkninger i bransjen.


- Vi har regnet på dette og ser at det fører til dyrere billetter. Det går i første omgang ut over publikum, men man må huske at ting henger sammen. Dyrere billetter betyr færre betalende gjester, som igjen vil ramme både arrangører og artister. Dette vil ikke øke aktiviteten på kulturfeltet, snarere tvert imot, spår Larsson.

Også her får Larsson støtte av Hartvedt.

- Dette blir fordyrende for publikum. Det er jo de som på en eller annen måte må ta regninga, og det blir nok gjennom stivere billettpriser. Vi er en relativt billig festival og vil at det skal forbli sånn, men det blir vanskelig å holde prisene nede med momsen på toppen, sier Hartvedt.

Forskjellsbehandling

Det er de små arrangørene som vil merke innstramminga, tror både Larsson og Hartvedt.

- Dette er helt høl i huet

- Ja, dette vil slå helt ulikt ut for forskjellige arrangører. Store arrangører med statstilskudd vil nok tjene på forslaget, men for våre medlemmer er det en helt annen sak. Brorparten av konsert- og festivalvirksomheten i Norge drives på dugnad, noe som er vanskelig nok fra før av. Dette gjør det bare verre, hevder Larsson.

Notodden Bluesfestival-lederen tror også det administrative aspektet vil virke hemmende.


- At dette blir en hemsko for all frivillig virksomhet som ikke har kompetanse eller ressurser til å ta den delen av arrangementsarbeidet, er det ingen tvil om. Det verste er nesten at dette bare koster småarrangører og ildsjeler, mens revisorene får mer arbeid og tjener mer penger, avslutter Hartvedt.

Kulturmomsutvalgets utredning er sendt på alminnelig høring. Høringsfristen er satt til 30. juni 2008.

Ibsen-prisen hevet

I det reviderte nasjonalbudsjettet foreslås det også å biblioteksvederlaget med 2,1 millioner kroner til totalt 78,6 millioner kroner.

I tillegg får Det Norske Akademis store ordbok, planlagt ferdig til grunnlovsjubileet i 2014, ytterlige en million. Samlet tilskudd blir dermed 2,7 millioner kroner.

Ibsen-prisen, som skal deles ut for første gang i år, blir økt med 1 million kroner til 2,5 millioner kroner.