Dette er porno loven:

Porno-Tanya vil ha godkjent dildo-video

Straffelovens paragraf 211 forbyr forestillinger, foredrag, skrifter, bilder, film, videogram og liknende med pornografisk innhold. Pornografisk innhold forklares i lovteksten som «...kjønnslige skildringer som virker støtende...».

Det er Høyesterett som gjennom dommer har definert grensene for hva som skal oppfattes som støtende. Høyesterettsdommer har stadfestet at det blant annet er forbudt å vise kjønnsorganer i bevegelse og sædutløsning.

I tillegg tar politiet og Statens filmtilsyn hensyn til en Odelsting-innstilling fra justiskomiteen fra 1985. Her går det fram at man skal ta inn i vurderingen om filmen er ment som opplysning eller har kunstneriske kvaliteter.