UNDERSØKELSE: Bruk foreldreundersøkelsen, vær tydelige, ærlige og helt anonyme på hvordan vi opplever barnehagehverdagen, i en kanal som ikke kan oversees like lett som en e-post, skriver innsenderne. Bildet er fra foreldreopprørets «foreldrestreik» foran Stortinget i juni. Foto: NTB scanpix
UNDERSØKELSE: Bruk foreldreundersøkelsen, vær tydelige, ærlige og helt anonyme på hvordan vi opplever barnehagehverdagen, i en kanal som ikke kan oversees like lett som en e-post, skriver innsenderne. Bildet er fra foreldreopprørets «foreldrestreik» foran Stortinget i juni. Foto: NTB scanpixVis mer

Debatt: Foreldreundersøkelsen

Dette kan være årets julegave til barna

Har du, som jeg, besvart foreldreundersøkelsen med venstrehånda, mens du egentlig skulle gjøre noe annet? Og huka av et sted litt over middels på de fleste spørsmålene – sånn for å være hyggelig? Da har vi gjort både barnehagen og barna våre en enorm bjørnetjeneste.

Meninger

Foreldreundersøkelsen er den eneste gangen i året vi foreldre har mulighet til å påvirke beslutningstakerne som sitter høyere opp i systemet enn barnehagens styrer. Vi kan være tydelige, ærlige og helt anonyme, i en kanal som ikke kan oversees like lett som en e-post.

Denne muligheten må vi benytte oss av – for barnas skyld. Uansett hva akkurat din barnehage trenger, for eksempel midler til høyere bemanning i leveringssituasjonen om morgenen, mindre barnegrupper med lavere stressnivå, eller bedre uteområder med mulighet for ekte fysiske utfordringer, så trenger den foreldrene på lag. Det må komme tydelig frem av foreldreundersøkelsen at dette er noe vi foreldre krever for barna våre!

Politisk ledelse skal nemlig også forholde seg til foreldreundersøkelsen. Dersom ikke vi foreldre er tydelige på hvordan vi opplever barnehagehverdagen, så brukes foreldreundersøkelsen mot barna våre fra politisk hold. Det skjedde senest våren 2018.

«Foreldreundersøkelsen viser at foreldre er svært fornøyde med bemanningen,» ble det uttalt på Stortinget da den nye bemanningsnormen for barnehager var på høring – til store protester fra både barnehageansatte og foreldre, som mente lovforslaget var uforsvarlig og altfor svakt. I realiteten lever barna våre i en hverdag der barnehagen forventes å fylle opp med maksimum antall barn, på minimum antall kvadratmeter.

Det vedtas gjerne lokalpolitisk at det aldri skal bemannes utover et absolutt minimum med mindre det finnes helt spesielle behov. Er dette virkelig godt nok for barna våre? Og er det gode nok arbeidsvilkår for de som har omsorg og ansvar for barna våre hver eneste dag, mens vi er på våre egne jobber?

Kanskje er dette et problem for din barnehage, og kanskje det ikke er det. Uansett, føler jeg meg sikker på at alle foreldre ønsker at barna skal ha det best mulig i barnehagen, hver dag. At det skal være et harmonisk miljø, der barna kan utforske og utvikle seg i trygge og kjærlige omgivelser. Er du ikke hundre prosent sikker på om det er slik?

Da har du mulighet til å bli hørt nå. Loven sier at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. La oss stå sammen og kreve at regjering og kommune gir barnehagene midler til å faktisk realisere de flotte formuleringene i barnehageloven!

Så skal vi selvfølgelig også skryte av det som allerede er kjempebra. Uansett om det er positivt eller negativt – la oss være tydelige. For barnas skyld, svar på foreldreundersøkelsen!