Forslag til ny medieavgift:

Dette tenker ministeren om den nye «NRK-lisensen»

- Dårlige løsninger, mener skatteekspert.

Torsdag la kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) frem alternativer til en ny medieavgift. Hun sier politikerne nå må vurdere om en enslig person skal betale like mye som en husholdning med to yrkesaktive, eller om minstepensjonister skal betale like mye som folk som tjener særdeles godt. FOTO: Jørn H Moen / Dagbladet
Torsdag la kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) frem alternativer til en ny medieavgift. Hun sier politikerne nå må vurdere om en enslig person skal betale like mye som en husholdning med to yrkesaktive, eller om minstepensjonister skal betale like mye som folk som tjener særdeles godt. FOTO: Jørn H Moen / DagbladetVis mer

(Dagbladet): Torsdag la kulturminister Linda Hofstad Helleland frem stortingsmeldingen om fremtidig finansiering av NRK. Hun opplyste at NRK-lisensen skrotes, og byttes ut med en såkalt medieavgift.

Medieavgiften kan enten bli en husstandsavgift, en øremerket skatt etter finsk modell eller øremerket skatt per person der lav inntekt eller andre kriterier vil kunne gi fritak.

Mandag utdyper hun overfor Dagbladet hva hun mener man må ta hensyn til i en slik sammenheng.

- Om det blir en skatt per person, betaler du etter evne. Det er flere ting å ta stilling til. Er det riktig at en enslig person skal betale like mye som en husholdning på flere, hvor du har to yrkesaktive i en familie? Er det riktig at minstepensjonister skal betale like mye som folk som tjener særdeles godt? Det må vi vurdere, sier Hofstad Helleland til Dagbladet.

En slags trinnskatt

Kulturministeren vil ikke gi noe svar på hvor mye hver og en vil måtte betale i en slik avgift, og sier at dette er vanskelig å si før man vet hvilken modell som blir valgt.

Men hun legger til at dersom det blir en øremerket skatt per person, som vurderes ut fra inntekt, vil det bli en slags trinnskatt.

- Det er jo sånn skattesystemet vårt er innrettet ellers også, ved at du betaler skatt ut fra hvor mye du har i inntekt. Stortinget må gi tilbakemelding på om de vil ha en modell som ivaretar den sosiale biten, og om det er viktigst. En husstandsavgift har jo vært ganske omdiskutert på Stortinget, sier Helleland.

Husstandsavgift

Hun legger til at andre enn Kulturdepartementet må utrede en eventuell øremerket skatt per person, siden dette går på skattesystemet.

- Så det er Finansdepartementet som må gå inn i detaljene og se på hvordan vi skal lage en treffsikker ordning som ikke får uheldige utslag. For en husstandsavgift er det jo også mange detaljer. Skal du betale det samme om du bor i et studentkollektiv, som en familie i en enebolig?, spør Helleland.

Hun legger til at når stortingsmeldingen er behandlet, vil de starte arbeidet med en proposisjon.

Ekspert: - En rekke svakheter

Professor og ekspert på skatt og avgifter, Ole Gjems-Onstad, ved Institutt for rettsvitenskap ved BI, er derimot skeptisk til alternativene til ny medieavgift.

Han tror blant annet at det vil være en dårlig løsning om medieavgiften beregnes ut fra inntekt.

- Inntektsfastsettelsen har en rekke svakheter. For eksempel kan mennesker med en høy faktisk inntekt, ha en lav skattepliktig inntekt uten at det behøver å være noe galt i det. I dag kan dette for eksempel balanseres ved at dersom du er veldig rik, vil du gjerne ha selskaper som betaler skatt. Men disse selskapene vil ikke være aktuelle til å betale NRK-avgift, sier Gjems-Onstad.

Han legger til at inntektsskatten ikke virker rettferdig og har en rekke svakheter. Han tror disse svakhetene kan bli enda tydeligere dersom vi bruker den samme modellen flere steder.

Kan bli mer upopulær

- Det totale skattesystemet balanserer til dels de enkelte elementers svakheter, siden vi ikke bare har inntektsskatt, men også merverdigavgift, sier han, og fortsetter:
- Å begynne med et progressivt system med en slik liten avgift som en medieavgift er, tror jeg er å dra troen på rettferdig inntektsbeskatning lenger enn det som er realiteten, sier professoren.

Han mener det hadde vært bedre å ta NRK-finansieringen inn som en utgiftspost i skattesystemet, enn at det skal være en egen avgift.

Gjems-Onstad tror også forslaget om en husstandsavgift kan se vakrere ut på papiret enn i virkeligheten.

- Det er forskjell på hvor sammensatt en husstand er, og det er også mange enslige. Mange av de enslige husstandene er også blant dem med dårligst råd. Det er en rekke uventede konsekvenser som gjør at dette kan bli en mer upopulær avgift enn man tror. NRK-lisensen er ikke populær, men publikum har i rimelig grad vent seg til den. Det er fullt mulig å lage noe nytt som folk vil oppleve som klart dårligere, sier han.

Kulturdepartementet har blitt framlagt kritikken, men valgte å ikke svare på dette.