Devold uten bakkekontakt

VANNKRAFT: I Dagbladet 6. februar går Kristin Krohn Devold og tre andre til angrep på opposisjonspartienes forslag om å innføre et grønt sertifikatmarked. Det er nå en ting at Devold har byttet beite og skal ivareta Turistforeningens synspunkt, men det overrasker meg at hun til de grader mister bakkekontakten i sine påstander.Sertifikatmarkedet skal stimulere til investeringer i fornybar energi, og var svært etterlengtet av både det politiske miljøet og kraftbransjen. Regjeringen ønsker å utsette ordningen i Norge pga. intern uenighet, hvor SV er hovedproblemet. For de øvrige partiene på Stortinget er det derimot ønskelig med en fornuftig, miljøvennlig og markedsbasert ordningen som sikrer økt kraftutbygging.

DEVOLD & CO argumenterer mot subsidier til «skadelig vannkraft». Det er en misvisende påstand. Det er konsesjonsbehandlingen som sikrer at småkraftprosjekter møter definerte miljøhensyn og ikke er «skadelig». Opposisjonens forslag tilsidesetter ikke dagens konsesjonsbehandling og regelverk. Devolds argument faller dermed på sin egen urimelighet. En teknologinøytral ordning med grønne sertifikater (altså at alle fornybare teknologier likestilles), gjør at det beste, miljøvennlige prosjektene iverksettes først. Det er godt både for miljøet og for samfunnets ressursbruk.Devold gjør seg også til offer for demagogi når hun går god for Naturvernforbundets energipolitikk. Hun sier at Norge i snitt har eksportert mer kraft enn vi har importert de siste 15 åra. Ja, statistikk kan brukes til så mangt. Problemet er at trenden går i helt feil retning. Myndighetene (Statnett og NVE) advarer nå mot kraftkrise flere steder i Norge, og situasjonen i Møre og Romsdal omtales som spesielt bekymringsfull fra 2009. Devold & Co viser til stor krafteksport i 2005, men unnlater å nevne at Norge importerte rundt 10 prosent (!!) av strømforbruket både i 2003 og 2004. Det er betydelige tall.

VI TRENGER altså økt krafttilgang i Norge. Men dessverre støtter Devold og Turistforeningen opp om en politikk hvor man skal unngå å bygge ut miljøvennlig norsk vannkraft, og i stedet fortsatt importere dansk kullkraft og russisk atomkraft. Eller er det flere vindmøller Devold ønsker? Det gjør hennes medskribenter, men jeg tviler derimot på at Turistforeningens medlemmer drømmer om å spasere i naturen med et utall 110 meter høye vindmøller i horisonten. Men slik kan framtida bli når Devold så raskt mister den politiske bakkekontakten.