Diabetes og skatt

Hvorfor overser Kristin Halvorsen instruksen fra finanskomiteen?

DIABETES: Den siste tidens nyhetsoppslag har vist at personer med diabetes må forholde seg til svært omfattende dokumentasjonskrav ved krav om særfradrag, og at lik behandling av like saker ikke er noen selvfølge.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2005 ble det vedtatt endringer i regelverket for særfradrag for store sykdomsutgifter. Ap, Sv og Sp stemte imot, og uttalte at endringen var «uverdig». De lovet sågar å rydde opp så snart de fikk anledning. De har hatt anledning i to år.

Den politiske intensjonen var likebehandling og forenkling. Resultatet er forskjellsbehandling og et omfattende byråkrati. En fersk MMI-undersøkelse viser at stadig færre orker å kreve fradrag, og at de som faller fra er de med lavest utdanning og lavest inntekt. Dette bør vekke bekymring hos en regjering som ønsker utjamning av sosiale helseforskjeller.

En enstemmig finanskomite vedtok i forbindelse med revidert statsbudsjett en merknad der de uttrykker bekymring for at personer med diabetes forskjellsbehandles, og ber finansdepartementet rydde opp. Derfor er det svært oppsiktsvekkende å lese statssekretær Axselsens (Ap) kommentar til Dagbladet 14. september. Finansdepartementet har ikke tenkt å gjøre noe for å sikre likebehandling, og løftene de ga i opposisjon har for lengst gått i glemmeboken.

(NB: Lenken krever innlogging. Se statssekretær Axelsens kommentar i boksen til høyre.)

Hva er det med denne saken som gjør at Halvorsen velger å overse instruksen fra finanskomiteen? Hvorfor denne unnfallende holdningen til en forvaltning som omgår den politiske intensjonen?

Høsten 2005 truet de offshoreansatte med streik for å slippe å betale skatt på maten de blir servert på plattformen. «Matskatten» ble aldri innført. I flere år har rederiene truet med utflagging hvis ikke skattereglene endres. Vi vet alle hvordan det gikk.

Personer med diabetes har ikke slike våpen i sin kamp for rettferdighet, men må sette sin lit til at politiske vedtak følges opp av regjering og forvaltning. Men det er kanskje ingen selvfølge?