Diagnose: Avviker

DIAGNOSER: I følge Wikipedia var «The Who» et av de mest innflytelsesrike, populære og sjokkerende band på 60-tallet, til tross for at de aldri har hatt en eneste listetopp verken i England eller USA.

Dessverre er det ikke denne «Who» jeg her videre skal referere til, men «WHO», verdens helseorganisasjon. De er også innflytelsesrike og populære, og i dette tilfellet, sjokkerende.

Og i motsetning til «The Who», har de mange listetopper, i svært mange land.

På listetoppen står blant annet sadomasochister, fetisjister og transvestitter. Listetoppen er en del av et internasjonalt diagnosesystem, et system som sjokkerende nok stempler og utpeker sadomasochister, fetisjister og transvestitter som avvikere og unormale. «Smil Norge», en ikke-kommersiell, frittstående og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for sadomasochister og fetisjister, arbeider for å få fjernet sadomasochisme og fetisjisme fra WHOs diagnoseliste, som omfatter alle lidelser, både psykiske og somatiske.

WHOs diagnoseliste er implementert også i Norge. I følge dette diagnosesystemet defineres altså transvestitter, fetisjister og sadomasochister som mennesker med en psykisk lidelse (ref. ICD 10 F65.00, ICD 10 F65.01, ICD 10 F65.05). Danmark fjernet disse gruppene fra diagnoselisten i 1995, og Sverige kom etter nå i høst.

Tidligere omfattet diagnoselisten også homofile, men dette ble strøket fra den norske utgaven i 1977. Det kan ikke være noen tvil om at dette på generell basis har bidratt til en bedre hverdag for homofile og lesbiske.

De har ikke bare fått sin seksuelle orientering friskmeldt, de har også oppnådd en allmenn forståelse for at de har selvfølgelige krav på respekt for det livet de lever. Den spesifikke lovmessige beskyttelsen homofile og lesbiske har mot diskriminering og forfølgelse må også sees i sammenheng med dette.

Tidligere bekymring for at homofile var psykisk syke ble med dette endret til at de fikk styrket egenverd. De har, svart på hvitt, fått de samme rettighetene som heteroseksuelle og såkalt seksuelt «normale» medborgere av kongeriket Norge.

Mennesker som definerer seg selv innenfor grupper som ovenfor er nevnt som en del av diagnosesystemet, må nå også få sin friskmelding i Norge. Et avlegs system som dette inkluderer muligheter for diskriminering og forfølgelse av mennesker med en annen seksuell orientering enn den normative majoriteten. Pussig nok er det nettopp diskriminering, enten det gjelder religion, kjønn, rase, politisk ståsted eller seksuell orientering, Norge som nasjon arbeider i mot.

Smil Norge mener det er på høy tid at transvestitter, fetisjister og sadomasochister også kommer inn i samme kategori som homofile, og får fjernet en betegnelse som klassifiserer og reduserer dem til tilfeller med psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.

Dette bør, i 2008, være en menneskerett, og vi ber om at vi blir fjernet fra listetoppen slik at vi kan møte det nye året med blanke ark.