Dieselbiler til besvær

Bompengene for dieselbiler må radikalt økes.

Meninger

Flere satt kaffen i halsen da Transportøkonomisk institutt (TØI) la fram sin rapport om kostnadseffektiviteten til tiltak mot luftforurensing. TØI foreslo å tidoble bompengene for dieselbiler på dager med høy luftforurensning. «Galskap», var dommen fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Mon det.

TØI har strengt tatt ikke foreslått noe som helst, men har vurdert effekten av og kostnaden til fire tiltak for å få ned NO2-utslippene.

Kjøreforbud innenfor Ring 3 i Oslo vil ha størst effekt for å få ned utslippene. Men det er også det klart dyreste, både for bilistene og for myndighetene som må håndheve forbudet. En tidobling av bompengene for dieselbiler på enkelte dager har betydelig mindre virkning, men er også mye billigere.

Solvik-Olsen reagerte mot det han anså for å være å «straffe bilistene som hørte på forrige stortingsflertall om å kjøpe dieselbil.» Det er forståelig.

Mange har kjøpt dieselbiler i den tro at det var bedre for miljø og klima. At de nå skal straffes for dette valget er uheldig. En tidobling av bompengene, selv om det bare er enkelte dager, er også en betydelig kostnad, som spesielt vil ramme dem med lave inntekter.

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig grunn for å unnlate å ta grep som monner for å få ned luftforurensingen.

I forrige måned ble Norge dømt i EFTA-domstolen for å ikke ha satt i verk en forpliktende plan mot den dødelige luftforurensingen. Med god grunn. Luftkvaliteten i flere norske byer ligger langt over lovlig grense. En forskningsrapport som kom i fjor viste at dødeligheten steg markant etter dager med store mengder svevestøv og NO2.

Det er heller ikke å foretrekke å innføre forbud, selv om det vil treffe alle like hardt.

Fordelen med prismekanismen er at de som virkelig må bruke bilen kan betale for det, samtidig som det vil redusere mengden forurensende biler på veiene betydelig. Det vil i tillegg gi et solid insentiv for å gå til innkjøp av mer miljøvennlige alternativer.

Det optimale vil være å kombinere avgiftsøkningen med en direkte kompensasjonsordning. Gratis kollektivtrafikk på dagene det gjelder er et slikt tiltak, men ideelt sett burde de som rammes blitt ytterligere kompensert.

I fravær av en slik mulighet burde avgiften, og det vil trolig vil bli flere av disse etter hvert, kalkuleres inn når Stortinget nå skal utarbeide et nytt skattesystem. Avgifter treffer de med lave inntekter hardest. De burde derfor kompenseres gjennom redusert inntektsskatt eller gjennom en heving av ytelsene til disse gruppene.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.