Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Digitalt personvern over grensene

Vi bør få en FN-resolusjon som ber om tiltak for et bedre personvern i digital kommunikasjon.

UTLØSER DEBATT: Venstre har åtte bønner til regjeringen for digitalt personvern, i kjølevannet av debatten rundt Snowden-dokumentene. Foto: Glenn Greenwald/Reuters/NTB-Scanpix
UTLØSER DEBATT: Venstre har åtte bønner til regjeringen for digitalt personvern, i kjølevannet av debatten rundt Snowden-dokumentene. Foto: Glenn Greenwald/Reuters/NTB-Scanpix Vis mer
Debattinnlegg

Avsløringer av NSAs overvåking og innsamling av personopplysninger om utenlandske borgere fra datalagre i USA, og tele- og datatrafikk i andre land, har avdekket krenkelser av personvernet i stort omfang. Venstre er bekymret over den uhemmede informasjonsgrådighet og manglende respekt for personvern som synes å karakterisere denne virksomheten. I ethvert demokratisk land har borgere som utsettes for overvåking rettigheter etter loven. Når en annen stat overvåker et annet lands borgere, er det ikke på samme måte mulig å hevde sine rettigheter.

Venstre erkjenner behovet for etterretning for å forebygge terror og ivareta sikkerhet og andre vitale nasjonale interesser. Men slik virksomhet må alltid være transparent, forankret i lov og styres etter de begrensninger som Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen setter for inngrep i personvernet (EMK artikkel 8). Tiltakene skal være nødvendige og stå i et rimelig forhold til trusselen som søkes avverget.

Digital kommunikasjon er i prinsippet grenseløs. Venstre mener regjeringen må jobbe aktivt for å ivareta Norges interesser i EUs arbeid med å opprette et europeisk datatilsyn. Kommisjonens forslag om å erstatte Artikkel 29-gruppen med European Data Protection Board (EDPS) er et riktig grep for å sikre samarbeid og konsistens. Et krav bør være at norske personvernmyndigheter blir representert med fulle rettigheter i EDPS. Slik forslaget nå foreligger, er det bare tilsynsmyndighetene i medlemslandene som skal være representert.

Venstre ber derfor regjeringen:

•Støtte initiativet fra Tyskland og Brasil om en FN-resolusjon som ber om tiltak for et bedre personvern i digital kommunikasjon.

•Ta opp NSAs virksomhet direkte med USA og kreve slutt på massiv overvåking som klart bryter med forutsetningene om nødvendighet og proporsjonalitet.

•Arbeide internasjonalt for at det etableres internasjonale ordninger som bidrar til at de grunnleggende personvernrettighetene respekteres i våre samarbeidsland.

•Klargjøre om Norge bidrar til eller mottar informasjon fra masseinnsamling av opplysninger.

•Ta initiativ til at i det i Norge tilbys sikker sending og lagring av e-post og andre elektroniske meldinger, slik tyske datakomselskaper har tilbudt i sitt land.

•Nedsette en hurtigarbeidende kommisjon for å kartlegge de personvernmessige konsekvensene av nordmenns stadig mer omfattende nettbruk. Hva registreres, hvem registrerer, hvem har tilgang til informasjonen og hvilke valgfrihet har den enkelte borger?

•Jobbe for at norske personvernmyndigheter blir representert med fulle rettigheter i et nytt europeisk Datatilsyn.

•At digitale borgerrettigheter blir del av grunnloven.