Dikterstorm mot Valgerd

Norske forfattere går kraftig ut mot Valgerd Svarstad Hauglands utsagn om at de må skrive flere bøker for å overleve.

- Det er betenkelig at en kulturminister ikke har større innsikt i hva det betyr å skrive skjønnlitteratur, sier forfatter Jan Kjærstad til Dagbladet.

De famøse ordene fra Valgerd Svarstad Haugland falt i siste nummer av tidsskriftet Forfatteren, organ for Den norske Forfatterforening: «Du må skrive flere bøker for å leve på det,» sier kulturministeren. «I året?» spør intervjueren. «Ja, selvfølgelig, i året,» svarer hun.

- Det er kanskje bare én av hundre som klarer å skrive to bøker i året. De fleste av oss trenger tid for å skrive godt. Selv har jeg brukt mellom to og tre år på hver roman. Får jeg ikke nødvendig tid, blir det bare makkverk. Og jeg snakker ikke om noen ni-til-fire-jobb. Det surrer og går 12- 14 timer i døgnet, sier Kjærstad.

- Jeg blir skremt over en kulturminister som viser så liten forståelse. Uttalelsen viser hvor liten respekt statsråden har for vår yrkesgruppe, sier forfatter og forlagsredaktør Merete Morken Andersen i Aschehoug.

Ifølge forfatteren Vigdis Hjorth blir kulturministerens utsagn både rett og galt.

- Galt fordi det er meningsløst å forlange at Dag Solstad eller Kjell Askildsen skal skrive ei bok i året for å kunne overleve. Men Haugland Svarstad har også noe rett: Mange som klarer å få utgitt ei bok, tror også at de skal klare å leve av forfatterskapet.

Formannen i Den norske Forfatterforening, Geir Pollen, ser Svarstad Hauglands uttalelser som uttrykk for usikkerhet og uklarhet i spørsmålet om garantilønn til norske kunstnere.

- Det vil være urimelig og urettferdig å felle noen dom på grunnlag av en enkeltstående uttalelse. Vi må vente og se hva statsråden legger fram i den varslede kulturmeldingen til våren.

FÅR KJEFT: Norske forfattere reagerer på utsagn fra kulturminister Valgerd Svarstad Haugland om at de må skrive flere bøker.