«DEN GODE TVANGEN»: I et samfunn, hvor mange unge overveldes av den store valgfriheten, mener forskerne funnene kan ha relevans utenfor Forsvaret», skriver Gjerde. Bildet er fra Tonsenhagen skole i 1966. Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / NTB Scanpix
«DEN GODE TVANGEN»: I et samfunn, hvor mange unge overveldes av den store valgfriheten, mener forskerne funnene kan ha relevans utenfor Forsvaret», skriver Gjerde. Bildet er fra Tonsenhagen skole i 1966. Foto: Ivar Aaserud / Aktuell / NTB ScanpixVis mer

Disiplin gir godt læringsmiljø

Unge menneskers ønske om faste og trygge rammer er viktig å ta med i den pågående debatten om mangel på disiplin i norske skoler.

Meninger

I den senere tid er det i media fokusert på mangel på disiplin i norsk skole. Samtidig ser vi at svært mange søker seg til Forsvarets befals- og krigsskoler. Søkerne lar seg ikke skremme av skolegang preget av disiplin og tydelige krav til den enkelte. Tvert imot erfarer de at disiplin bidrar til et godt læringsmiljø.

I fjor publiserte sosiologene Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen en forskningsrapport om soldater i førstegangstjeneste. Forskerne sier de er overrasket over hvor godt mange trives under streng disiplin. En positiv form for disiplin beskrives som «den gode tvangen, den som oppdrar mer enn den krenker». I et samfunn, hvor mange unge overveldes av den store valgfriheten, mener forskerne funnene kan ha relevans utenfor Forsvaret. Unge menneskers ønske om faste og trygge rammer er viktig å ta med i den pågående debatten om mangel på disiplin i norske skoler.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

I Aftenposten kunne vi nylig lese at fraværet blant norske elever i videregående skole øker, snittet i Oslo-skolen er nå på 10,5 prosent. Elever som kommer for sent til timene er også et betydelig problem. Er det akseptabelt at elever kommer for sent eller er fraværende fra undervisning? Skal vi kreve at elever behandler lærere og medelever med respekt - og at de følger med og engasjerer seg i undervisningen?

Erfaringen fra Forsvarets skoler og avdelinger er at våre elever og soldater verdsetter en rimelig grad av disiplin, nettopp fordi det gir trygge rammer og et godt læringsmiljø. Også når elevene fritt får sette rammer for læringen setter de høye krav til seg selv og sine medelever når det gjelder tilstedeværelse og engasjement.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor disiplin er viktig for en militær avdeling. En ordreunnlatelse kan gi alvorlige konsekvenser for oppdragsløsningen. På samme måte kreves disiplin for et fotballag eller i grupper som skal prestere. Vi som er ansvarlige for utdanning skylder elevene å legge til rette for et godt læringsmiljø rettet mot de kravene de senere vil møte i arbeidslivet. Professor og sosiolog Arnstein Mykletun, som har forsket mye på sykefravær i arbeidslivet, peker på sammenhengen med fraværet i skolen. De vanene vi gir elevene i skolen tar de med seg senere i livet.

Enkelte hevder at disiplin begrenser elevenes ansvar for egen læring og deres evne til å ta ansvar for seg selv og andre senere i livet. Det er selvsagt viktig at vi ikke fremelsker disiplin for disiplinens skyld. Vi må være gode rollemodeller og begrunne de kravene vi stiller til elever og arbeidstakere. Når kravene som stilles skaper usikkerhet eller frykt har vi gått for langt. Vi må sikre at disiplinen ikke begrenser kritisk tenkning, kreativitet og god kommunikasjon.

Mange ledere både i privat og offentlig sektor trekker frem den disiplinen de opplevde som noe av det mest positive de har med seg fra sin utdanning i Forsvaret. Dagens svært reflekterte elever både ved Hærens Befalsskole og Krigsskolen gjør meg trygg på at sunn disiplin bidrar til et godt læringsmiljø og positiv utvikling for den enkelte.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.