Disiplinærutvalget tar feil

DAGBLADET OG SANNHETEN: Dagbladet, anført av de samme journalister, hai tiden etter august 2006latt seg bruke som ukri-tisk mikrofonstativ for en rekke usannheter om meg og mitt advokatfirma, og som uten relevante filtre er brakt frem i offentligheten. Korreksjoner som avisen har fått fremført neglisjeres. For de som er opptatt av sannhet og saklighet er det å lese Dagbladet nedslående. Avisen har - av grunner jeg ikke forstår - lagt meg for hat, og misbruker sine spalter i sin kampanje. Seinest i Dagbladet for onsdag 17. januar 2007 hvor undertegnede omtales i forbindelse med Lars Grønnerød og at ikke han, men advokat Berit Reiss-Andersen, har innklaget meg til Den Norske Advokatforening. I henhold til disi-plinærmyndighetenes reg-ler og uttalelse har jeg valgt tidligere å holde en lav pro-fil, hvilket jeg var innstilt på å gjøre også framover.

DAGBLADET angir i sin artikkel at «Dagbladet forsøkte i går kveld å få kontakt med advokat Sigurd J. Klomsæt uten å lykkes». Til Dagbladets lesere kan meddeles at det er registrert en SMS til min mobil tirsdag kveld, 16. januar 2007, kl. 22.00.54. og melding på min mobilsvar samme natt, som jeg begge ble først kjent med da jeg åpnet telefonen onsdag 17. januar 2007 kl. 06.20, på vei til jobb. Hensikten er åpenbar. Det registreres altså at Dagbladets interesse for å få kontakt med meg er fraværende. Det er presseetisk lavmål, men ikke lenger overraskende.

DISIPLINÆRUTVALGETS avgjørelse ble mottatt rett før sist helg, og jeg registrerer at Dagbladet og advokat Berit Reiss-Andersen ikke hadde tid til å vente med å omtale at klage allerede er under arbeid, og at mine kommentarer er at disiplinærutvalget åpenbart har tatt feil og unnlatt å sette seg inn i faktumbeskrivelse som er allerede dokumentert. Ytterligere dokumentasjon vil vise at avgjørelsen er uten hold i faktum. Jeg har til utvalget lagt fram meget omfattende dokumentasjon, herunder redegjørelser blant annet fra privatetterforsker Leif A. Lier. Han var engasjert for Lars Grønnerød og betalt av familien:«Fra den dag jeg ble engasjert av advokat Klomsæt som hans medhjelper synes jeg saken hadde en god fremdrift. Advokat Klomsæt var aktiv, og dette vises blant annet ved at det ble gjennomført møte bare noen få dager etter at jeg ble engasjert, endog før jul og i romjulen like før nyttårsaften. Det var derfor en stor overraskelse at Lars Grønnerød ønsket å skifte advokat til å bistå seg.» Det vil være kjent for offentligheten at Lars Grønnerød i forbindelse med advokatskiftet uttalte til privatetterforsker Leif A. Lier at leder for gjenopptakelseskommisjonen, Janne Kristiansen, hadde sendt to av sine etterforskere til Lars Grønnerød med råd om å skifte til advokat Berit Reiss-Andersen. Det sier seg selv at personer som meg, som ikke er på slik «preferanseliste» har et handikap når ikke Dagbladet er opptatt av korrekte faktiske forhold.