Diskriminering

Mer penger til gutta.

Produsentene av filmen «Mona Lisa Smile» har blitt enige om å gå til forlik med 19 kvinnelige musikere som hevdet at de hadde fått mindre i lønn for filmen enn sine mannlige kolleger. Hver av musikerne får nå utbetalt i overkant av 22 000 kroner ekstra, skriver The Guardian.

Den to år gamle «Mona Lisa Smile» handler om en lærer, spilt av Julia Roberts, som inspirerer jentene hun underviser til å ha tro på seg selv.

FILMLÆRER: Julia Roberts