Disneys skatt- kammer volum 1-6

DVD: Tidsmessig og kvalitetsmessig er spennet stort. Mange gullkorn, som «De tre små griser» (1933) og «Mikke og bønnestengelen» (1947), er parret med den irriterende belærende «Donald i Matemagiland» (1959) og venstrehåndsprosjektet «Prinsen og fattigutten» (1990). Disneyfans vil glede seg over sjeldenheter som «Den fredsommelige dragen» og «Den hodeløse rytter». Men ingen av de seks atskilte dvd-ene har lenger spilletid enn en knapp time, og bonusen er i praksis lik null.