Disse avgjør Bjørvikas skjebne

- Utfordringene i Bjørvika er store, og løsningene vil til sjuende og sist kreve politiske avgjørelser. Men jeg ser ingen grunn til ikke å være optimist, sier Karin Moe Røisland. Hun leder gruppa som skal få staten og Oslo kommune på glid i Bjørvika-saken.

Hvis den nye operaen ikke skal bli stående i en trafikkmaskin til langt ut i århundret, må staten, Oslo kommune og grunn-eierne ganske kjapt avslutte spillet om hvem som skal ta milliardregninga for Bjørvika-utbyggingen, trafikkløsning og senketunnel inkludert. Hvor mange milliarder den vil lyde på, finnes det flere anslag om, med 8,5 som det hittil høyeste.

Formidabel oppgave

Som leder for en halvt år gammel styringsgruppe der dialogen mellom partene foregår, er Moe Røisland gitt en formidabel oppgave. Innen 1. juni i år skal gruppa forhandle fram enighet om fordeling av inntekter og utgifter mellom stat, kommune og grunneiere, som deretter skal etablere et felles eiendomsselskap for Bjørvika-området. Det er dette selskapet som skal drive Bjørvika-prosessen videre, blant annet gjennom forhandlinger med stat og kommune.

Selskapets formål

Det påtenkte selskapets formål skal være «. .å sikre en helhetlig og god byutvikling i området og sikre eierne en høyest mulig verdistigning på eiendommene».

Det høres fint ut, men realiteten er at dersom partene i styringsgruppa ikke blir enige om en utgiftsfordeling, blir det heller ikke noe felles eiendomsselskap. Da kan Bjørvika fort forbli sitt eksisterende trafikkhelvete i årevis, med den nye operaen som ei trafikkøy fra 2007/8.

Foruten Moe Røisland består styringsgruppa av nok en representant for staten, departementsråd Per Sannerud (Samferdselsdep.); videre tre representanter for Oslo kommune, kommunaldirektør Nils Holm (finans), direktør Gunnar Leganger (eiendom og byfornyelse) og formann i Oslo Havnestyre, Bernt Stilluf Karlsen. Grunneierne i Bjørvika er representert ved styreleder Bjørn Sund, Oslo S Utvikling AS og adm. dir. Pål Berger, ROM Eiendomsutvikling AS.

Felles interesse

Fra Statsbygg møter direktør May Balkøy (Plan og utredning). Seniorrådgiver Carlo Thomsen i Arbeids- og adm.-dep. er gruppas sekretær.

- Jeg oppfatter at alle partene har felles interesse av at vi får til dette selskapet og en god byutvikling, sier Karin Moe Røisland.

Hun betrakter ikke finansieringen av senketunnelen som et spesielt tungt problem.

- Politiske vedtak

- Fordelingen av totalkostnaden ved Bjørvika-utbyggingen blir tyngst. Utbyggingen skal finansieres gjennom verdistigningen på eiendommene, men den er vanskelig å beregne. Til sjuende og sist må det fattes politiske vedtak for å få til dette, sier hun.

16. januar samler hun styringsgruppa til årets første møte, såre klar over at det går fort til 1. juni.

BJØRVIKA-NØKKEL: Karin Moe Røisland, departementsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, skal lede arbeidet med å få fart på Bjørvika-utbyggingen. Hun er optimist, senketunnel-striden mellom staten og Oslo kommune til tross.