ULOVLIG: Det er totalforbud mot reptiler i norske hjem. Likevel viser ulike anslag at det er alt fra 10 000 til 100 000 illegale reptiler i Norge. Bildet viser en Panterkameleon i Oslo Reptilpark. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
ULOVLIG: Det er totalforbud mot reptiler i norske hjem. Likevel viser ulike anslag at det er alt fra 10 000 til 100 000 illegale reptiler i Norge. Bildet viser en Panterkameleon i Oslo Reptilpark. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Disse bør ikke bli kjæledyr

Å belønne brudd på dyrevelferdsloven ved å legalisere praksisen ville være et alvorlig svik mot dyrenes velferd og rettigheter.

Debattinnlegg

Under overskriften «100 000 ulovlige reptiler» (NTB, 5. mai) forsøker zoobransjen og dyresmuglere å normalisere illegal hold av krypdyr. De skryter av at det er 100.000 ulovlige reptiler i landet, til tross for at den eneste troverdige undersøkelsen gjort for myndighetene tyder på at tallet er nærmere 10.000 dyr.

Grunnen til at det finnes illegale reptiler i norske hjem - til tross for totalforbudet - er at dyresamlere uten respekt for regelverket eller dyrevelferd har smuglet dyrene inn i landet. Dette har de gjort vel vitende om at dyrene risikerer avliving dersom de blir oppdaget. For å lure tollerne, stappes dyrene i små beholdere og gjemmes på utspekulerte måter som utsetter dem for stress og lidelser. Mange dyr dør av påkjenningene. Får dyrene skader eller blir syke, vet lovbryterne at det er vanskelig å få kvalifisert veterinærhjelp. Dyresmugling er dessuten en av de største truslene mot ville dyrearter i naturen. Reptilentusiaster trosser alle disse hensynene for å tilfredsstille sin egen hobby, samtidig som de prøver å fremstille seg selv som dyrevenner.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Selv om krypdyr vekker lite empati hos de fleste, omfattes også disse dyrene av gjeldende dyrevernlovgivning på lik linje med katt eller ku. Flere omfattende undersøkelser viser at dårlig velferd er uløselig knyttet til hobbyhold av krypdyr, og at de fleste dyrene dør i ung alder. Krypdyr er fra naturens side gjerne unikt tilpasset et bestemt naturhabitat, og hver art stiller ofte svært spesialiserte krav til sine omgivelser. Krypdyr er i motsetning til vanlige familiedyr ikke-domestiserte, og generelt lite sosiale. Dette gjør at de aller fleste krypdyr oppfatter kos og klapp som entydig negativ. Vitenskapelig litteratur beskriver en rekke adferdslidelser hos reptiler forårsaket av fangenskap.

Nå forventer Dyrevernalliansen at ministeren med ansvar for dyrevelferd, Sylvi Listhaug (Frp), skjerper innsatsen for å stoppe kaldblodige dyresmuglere og avdekke ulovlig dyrehold. Dyrevernalliansen mener at det å belønne brudd på dyrevelferdsloven ved å legalisere praksisen ville være et alvorlig svik mot dyrenes velferd og rettigheter.