Disse kaster Giske penger etter

Ny rekordøkning i kulturbudsjettet.

(Dagbladet.no): Det går mot et nytt rekordløft for kultursektoren. I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag foreslår regjeringen å øke neste års kulturbudsjett med 786,5 millioner kroner, eller 10,2 prosent fra fjoråret.

Totalt 8,474 milliarder kroner skal fordeles på kulturformål i 2009, om Giske får det som han vil.

Rekordøkning

Det er en enda større økning enn i fjor. Da økte Giske bevilgningene med en halv milliard kroner.

Budsjettvinnerne fordeler seg på flere sektorer. Som ventet, med tanke på at Litteraturhuset var valgt som sted for pressekonferansen, vanket det en solid pott på språk- og litteraturfeltet.

• Språk, litteratur og bibliotek får 73,5 millioner mer. Hele 28,2 millioner av dette er forbeholdt Nasjonalbiblioteket, som skal bruke 10 milloner av dem igjen til digitalisering. Nynorskområdet styrkes også, blant annet gjennom 500 000 ekstra til Noregs Mållag, og 2 millioner mer til nynorskforlaget Det Norske Samlaget.

Én million mer skal brukes til å fremme norsk litteratur i utlandet. Forfatterutdanningen ved Norsk Barnebokinstitutt blir permanent, og får også én million ekstra.

50 millioner mer til film

ÅPNER PENGESEKKEN: Trond Giske på vei inn på stortinget i dag, sammen med justisminister Knut Storberget. Foto. SCANPIX / HÅKON MOSVOLD LARSEN
ÅPNER PENGESEKKEN: Trond Giske på vei inn på stortinget i dag, sammen med justisminister Knut Storberget. Foto. SCANPIX / HÅKON MOSVOLD LARSEN Vis mer

• Filmsatsingen fortsetter. Norsk film får 50 millioner mer, totalt 603 millioner. Over halvparten av dette går direkte til filmproduksjoner.

• Musikk får 120 millioner ekstra, det vil si en total pott på 1,1 milliarder. 17,5 millioner av økningen går til Rikskonsertene, 27,7 millioner til orkestre, og 25,7 millioner til ensembler og faste tiltak. Knutepunktfestivalene får 8,7 millioner mer tilsammen. Og som Dagbladet alt har skrevet, får konsertarrangørene 4,7 millioner mer.

• 148 millioner mer går til scenekunst. Som kjent er Den Norske Opera den store vinneren her, med 40 millioner ekstra. Distriktsoperaene får til sammen 8,8 millioner mer, teater 83 millioner mer, og dans 10 millioner mer.

Stor økning til museer

• Museer og kulturvern frå 131,5 millioner ekstra, deriblant 11,2 millioner mer til Nasjonalmuseet.

• Nasjonale kulturbygg får 72,1 millioner ekstra, det vil si 141,7 totalt. Over en tredjedel går til Rockheim, Nasjonalt senter for pop og rock.

• Kunstnerne blir heller ikke glemt. Åtte millioner ekstra går til kunstnerstipend, og 15 nye arbeidsstipend skal opprettes. Totalt gis 27,6 millioner ekstra til kunstnerformål.

Disse kaster Giske penger etter