STØRST INTERESSE: Konserter er det kulturtilbudet det er størst interesse for. Her fra en konsert med Marcus og Martinus i Oslo Spektrum i november. FOTO: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
STØRST INTERESSE: Konserter er det kulturtilbudet det er størst interesse for. Her fra en konsert med Marcus og Martinus i Oslo Spektrum i november. FOTO: Fredrik Varfjell / NTB scanpixVis mer

Disse kulturtilbudene brukes mest der du bor: Trøndere går mest på teater, mens Oslofolk ser mest opera

Antall kinobesøk i året har sunket dramatisk. 

(Dagbladet): Tidligere har det vært personer med høy utdanning som har brukt kulturtilbudene mest. Ifølge Norsk Kulturbarometer, som ble lagt fram av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i dag, har trenden fortsatt.

Stort sett har interessen for de ulike kulturtilbudene endret seg lite fra 2012 til 2016.

Undersøkelsen viser også forskjeller i kulturbruk ulike steder i landet, noe som heller ikke er så rart, med tanke på at tilbudene også varierer ut fra hvor man bor.

Størst interesse har konserter, som 22 prosent sier de har stor interesse for. Så kommer idrettsarangement med 21 prosent, og lavest interesse er det for ballett som to prosent sier de er interessert i.

Kinobesøkene synker

Blant tilbudene vi bruker mest er kinoen, og det er de unge som oftest går på kino for å se film. Hele 93 prosent i alderen 13 til 15 år har vært på kino i løpet av fjoråret. Men selv om et stort fertall av oss går på kino, går antallet kinobesøk nedover.

I gjennomsnitt går de mellom 16 og 24 år på kino 4,3 ganger i løpet av et år. Selv om dette er mye, var tallet 12,2 i 1991, og helt fram til 2001 gikk denne aldersgruppen på kino rundt ti ganger i året i gjennomsnitt.

Odd Vaage, seniorrådgiver ved Statistisk Sentralbyrå (SSB), som har utført undersøkelsen, sier at det først og fremst er blant ungdom at besøkstallene går mye ned.

- Det skyldes nok at det er så stor tilgang på film på internett og på TV, som gjør at de føler at behovet dekkes der. Det er også rimeligere enn å gå på kino, sier Vaage til Dagbladet.

Så mange gikk på kino i fjor:

I Oslo og Akershus: 77 prosent
Østlandet: 69 prosent
Agder og Rogaland: 77 prosent
Vestlandet og Trøndelag: 72 prosent
Nord-Norge: 64 prosent.

Flere med høy utdanning

For teater, musikaler og revy er tallene litt mer sprikende. Andelen som går på teater er mye høyere blant dem med høy utdanning. Slik har det også vært de siste 25 årene.

Så mange gikk på teater, musikal og revy:

I Oslo og Akershus: 53 prosent
Østlandet ellers: 46 prosent
Agder/Rogaland: 50 prosent
Vestlandet: 48 prosent
Trøndelag: 59 prosent
Nord-Norge: 44 prosent

Opera og operette treffer ikke den samme bredden i befolkningen. Dette er kulturtilbudet folk har lavest interesse for. Åtte prosent av befolkningen går åp opera i løpet av ett år. Hele 67 prosent sier at de ikke er interessert i å gå på opera i det hele tatt.

Så mange gikk på opera og operette:

Oslo og Akershus: 16 prosent
Østlandet ellers: 7 prosent
Agder/Rogaland: 4 prosent
Vestlandet: 7 prosent
Trøndelag: 3 prosent
Nord-Norge: 5 prosent.

Unge kvinner

Unge kvinner er dem som oftest går for å se ballett. Her er det også en tydelig forskjell i utdanningsnivået til brukerne, og det er de med høyest utdaning som er mest interessert i å se ballett og annen type dans.

Undesøkelsen viser også at personer med manuelle yrker liten grad går på ballett- eller danseforestillinger, sammenlignet med andre grupper.

Så mange gikk på ballet og danseforestillinger:

Oslo og Akershus: 20 prosent
Østlandet ellers: 13 prosent
Agder og Rogaland: 13 prosent
Vestlandet : 9 prosent
Trøndelag: 14 prosent
Nord-Norge: 11 prosent

- Aldri vært på konsert

Konserter er i likhet med kino er kulturtilbud som brukes av alle grupper i befolkningen, og i alle landsdeler. Hele 85 prosent har vært på konsert i løpet av de siste fem årene, mens fem prosent sier de aldri har vært på en konsert.

Så mange gikk på konserter:

Oslo og Akershus: 60 prosent
Østlandet ellers: 62 prosent
Agder og Rogaland: 63 prosent
Vestlandet: 60 prosent
Trøndelag: 61 prosent
Nord-Norge: 68 prosent.

Alle aldre

Kunstutstillingene blir også oftest besøkt av folk med høy utdannelse, men aldersspennet er bredt.

36 prosent av befolkningen mellom ni og 79 år har vært på utstilling av billedkunst og kunsthåndverk i løpet av fjoråret.

Så mange gikk på kunstutstillinger:

Oslo og Akershus: 46 prosent
Østlandet ellers: 37 prosent
Agder og Rogaland: 31 prosent
Vestlandet: 27 prosent
Trøndelag: 30 prosent
Nord-Norge: 37 prosent

HØY UTDANNING: Trenden med at flest med høy utdanning går på teater fortsetter. Her fra forestillingen Dekameronen på Nationaltheatret. FOTO:  Anders Grønneberg / Dagbladet
HØY UTDANNING: Trenden med at flest med høy utdanning går på teater fortsetter. Her fra forestillingen Dekameronen på Nationaltheatret. FOTO:  Anders Grønneberg / Dagbladet Vis mer

Flest i barneskolealder

Menn og kvinner går nesten like mye på museer. Ifølge undersøkelsen er det barn i aldersgruppen ni til tolv år som sier de oftest er på museum. Hele 62 prosent av dem som besøkte museum i fjor, er i denne aldersgruppen. Undersøkelsen går ikke inn på grunnen for dette.

Odd Vaage, seniorrådgiver ved Statistisk Sentralbyrå (SSB), sier man ikke kan se bort fra at grunnen er at barna går på museum som en del av undrvisningen på skolen.

- Det er nok en sammenheng der, men samtidig har de jo vært der. Vi spør ikke hvorfor de har vært på museum, men om de har vært der, sier Vaage.

Nesten en av tre som går på museum besøker et folkemuseum.

Så mange gikk på museum:

Oslo og Akershus: 56 prosent
Østlandet ellers: 44 prosent
Agder og Rogaland: 36 prosent
Vestlandet: 38 prosent
Trøndelag: 44 prosent
Nord-Norge: 35 prosent

4 prosent aldri på bibliotek

Kvinner er oftere innom biblioteket enn det menn er. Men de som bruker det mest er barn og unge. 35 prosent sier de har lånt en bok på bibliotek i løpet av fjoråret, mens ti prosent har lånt annet.

I løpet av de siste fem åra sier 74 prosent at de har vært på et folkebibliotek, mens fire prosent sier de aldri har vært på et slikt bibliotek.

Så mange brukte folkebiblioteket:

Oslo og Akershus: 47 prosent
Østlandet ellers: 44 prosent
Agder og Rogaland: 49 prosent
Vestlandet: 43 prosent
Trøndelag: 46 prosent
Nord-Norge: 49 prosent

Pop med pop

Det er liten sosial forskjell blant dem som går på festivaler, og unge besøker dem mest. Størst besøk var det på musikkfestivaler, særlig pop og rock.

Mens 32 prosent av dee spurte sa de hadde vært på en kulturfestival, svarer 22 prosent at de aldri hadde besøkt en.

Så mange gikk på festival:

Oslo og Akershus: 26 prosent
Østlandet ellers: 32 prosent
Agder og Rogaland: 27 prosent
Vestlandet: 35 prosent
Trøndelag: 38 prosent
Nord-Norge: 45 prosent

Fra syv til 79 år

Denne typen undersøkelse ble første gang gjennomført i 1991. Et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 2000 personer i alderen 9-79 år har svart på spørsmål om sin bruk av ulike kulturtilbud.

Undersøkelsen gir tall for hvor stor andel av befolkningen som har brukt ulike kulturtilbud siste 12 måneder og hvor mange ganger de er blitt brukt.