Ditt personlige massemedium

I vår postkasse kommer Dagspressen, Journalisten og tre utenlandske medietidsskrifter til meg selv, Revmatikeren og litteratur- og interiørtidsskrifter til min kone og Snø og Ski til oss begge. De ligger der mellom dagsavisene, menighetsbladet, direktereklamen og regningene og synliggjør et massemedium som ellers lever i det stille.

  • I det store offentlige rom er fagpressen lite synlig, men den skaper selv mange mindre offentlige rom for en lang rekke spesielle segmenter og grupper som deltar i en levende informasjons- og debattstrøm. Slik er fagpressen en enorm organisk kraft i vår kulturelle utvikling og et fascinerende bilde på det som før ble kalt folkeopplysning og som nå kalles videreutdannelse, livslang læring, et felles forum for yrke, hobby og spesialinteresser.
  • I feiringen inngår et to dagers seminar. Et av de interessante innslagene blir redaktør Kåre Valebrokks spørsmål «Uavhengig fagpresse? Velkommen til Utopia!» Han vil få til svar at 233 medlemsblader lever etter Vær Redaktørplakaten slik Valebrokk selv gjør. Det er iallfall et stykke på vei mot uavhengighet av eier, det vil si en forening, organisasjon, uavhengig gruppe eller offentlig etat. En slik eier vil selvsagt i første omgang ha behov for informasjon ovenfra og nedad og mindre lyst til kritikk nedenfra. Men mange blader, for eksempel de sykdomsrelaterte, eksisterer nettopp for å øve kritikk overfor opinion og stat, ved siden av å gi faglig innsikt og veiledning.
  • Bladene vil tradisjonelt være redigert fra eierorganisasjonens stab, men redigeringen blir mer og mer satt bort. I mange tilfelle skjer det til profesjonelle byråer, og tannløsheten blir deretter. Et eksempel på en bedre løsning er Statskonsults Stat & styring som er satt bort til Universitetsforlaget og har selvstendig redaktør. Det var der Grete Faremo i fjor gikk ut mot Thorbjørn Jaglands opptreden i Furre-saken. Det ble en sensasjon også i det store offentlige rom.

I hundre år har postverket distribuert Tjenestepigen, Norsk Artilleritidende, Buskap, Plast og gummiindustrien, Bussen, Brann- og sikkerhet, Gullsmeden, Mur og Seilas. Det er om lag 250 slike blader her i landet, og deres forening, Den norske fagpresse, feirer denne uka sine hundre år som vår eldste presseforening.