Djevler og misjonærer

Informativt om Satans forferdelige tyrannisering av djevlebesatte samer.

BOK: I mai 1716 steg teolog og misjonær Thomas von Westen om bord i skipet «Kong Dan», som var på vei mot Vadsø og Varanger. Med seg hadde han 384 eksemplarer av Luthers katekismer, 500 abc-er, 50 nytestamenter og 30 salmebøker.

Målet var å kristne samene. For, som det ble hevdet: «Djevler følger alltid etter samene. De kan aldri bli fri fra dem.»

Besatt av djevelen

Religionshistoriker og forfatter Brita Pollan har nå skrevet historien om 1700-tallets «kristne» framstilling av samene. Pollan er en original røst i det faglitterære Norge. Hun står bak titler som «Ritualer for menns ærefulle død» og «Jesusbarnet og andre hellige barn». Et hovedtema for henne er myteteori, religionspsykologi og samisk kultur.

Boka med den tvetydige tittelen «For djevelen er alt mulig», introduserer fem bøker skrevet i begynnelsen av 1700-tallet. Samtlige har som utgangspunkt at samene var djevlebesatte, og at deres religion var styrt av den onde selv. Isaac Olsen var først ute med boka som hadde den betegnende tittelen «Om lappernes vildfarelse og overtro» (ca. 1715). Her akker han seg over det forferdelige i at «Satan tyranniserer disse forblindede barbarer og hedninger».

Pioneren

Ingen bør undre seg over at samene er så fulle av ondskap og gand, og så lett knyttet til djevelen, hevder Olsen videre. Han skriver at barna lærer runing, joiking, ganding, trollformler, og uanstendige bønner lenge før de kan snakke, og beskriver utførlig hvordan bedrive djevleutdrivelse blant samene. Teologen Johan Randulf ville på sin side finne ut hvor samenes kulturelle «vrangforestillinger» stammet fra, og så en sammenheng mellom samenes naturreligion og romerske og egyptiske guder.

Pioneren i kirkens arbeid med å omvende de djevlebesatte, var Thomas von Westen. Han omvendte mange samer, som ifølge hans biograf og stebarnebarn Hans Hammond ble sterkt avhengige av ham. «Samenes apostel», Thomas von Westen, skal ha vært svært glad i samene. Etter sigende ville han «bli en same og kalles same, for samenes skyld, og når han døde, hvis det lot seg gjøre, bli begravd blant samer».

Historisk sammenheng

«For djevelen er alt mulig» er skrevet som en slags lærebok. Den er interessant, informativ og rommer mye stoff. Pollan er nøye med kildebeskrivelsene, men det kan vel diskuteres om ikke redigeringen kunne vært mer oversiktlig. Boka består i stor grad av innholdsmessige sammendrag av de ulike 1700-tallstekstene. Mer enn et dypdykk i tematikken, er dette ei bok som gjør leserne nysgjerrige på originalkildene.

Pollan unngår langt på vei å moralisere over de ekstremt fordomsfulle framstillingene av samene. Hun setter dem først og fremst i en historisk og kulturell sammenheng. Mer forstemmende er det når hun påviser at dagens lærebøker bruker de gamle bøkene som kilder. Det har gjort at denne anbefalelsesverdige boka allerede har skapt en debatt om ikke dagens framstilling av samekulturen også er preget av uvitenhet.