DnBNOR og renta

«Det finnes overhodet ingen god grunn til å sette ned rentene for boliglåns- kunder. Ingen i det hele tatt. Industri og næringsliv, ja. Men boligkunder, nei. De rekordlave rentene er en av årsaken til at boligprisboblen har fått vokse seg så stor som den har blitt. En lavere rente på boliglån nå vil bare gjøre situasjonen enda mer komplisert og uoversiktelig.

Frank Enersen

«Kan ikke si meg mer enig. Dette hylekoret som skriker om boligrenter nå er et mediesirkus. Ingenting annet. Geir

«Jeg er enig i at rentene har vært kunstig høyt over lengre tid, men bankene kan ikke ta høyere rente enn markedet skulle tilsi. Det er ingen likviditetskrise i norsk bankvesen. Staten har utjevnet dette. Hvorfor skal samfunnet stille til rådighet likviditet om de ikke får noe igjen for det? Dette er ikke statens penger, men folkets. Om de tar imot penger fra folket så har de et moralsk samfunnsansvar å rette seg etter. Samfunnet stiller ikke penger til rådighet for at aksjonærer skal øke sin profitt.

Taffelost

«Dette er kun for å presse ut noen millioner til av kundene sine før de setter ned renten. Det er slik markedet fungerer, og det gjør DnBNORs handling forkastelig! Capello

«Staten, regjering eller kongen kan ikke bestemme DNB Nor sin rente, den må DNB Nor selv bestemme!

Jon