- DNs suksess enestående

- En nordisk spesialitet, sier professor Karl Erik Gustafsson om opplagssuksessen til aviser med økonomistoff som spesialfelt.

Dagens Næringsliv har gått fra 23355 i opplag i 1987 til 68579 i 1998. Bare i fjor økte opplaget med 8552. I Sverige ligger søsteravisa Dagens Industri på 115000 i opplag. I Danmark har avisa Børsen opplevd en viss suksess.

- Man trodde at dette hadde med jappekulturen på 80-tallet å gjøre, men det har ikke det. Dagens Næringsliv og Dagens Industri er blitt aviser for det brede publikum, sier Gustafsson, professor i medieøkonomi ved Universitetet i Göteborg.

- Økonomibaserte aviser med en slik appell finner man ikke andre steder i verden. Dagens Næringslivs enorme suksess i Norge de siste årene må betraktes som nesten enestående, mener han.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, er ikke overrasket over suksessen.

- Vi lever i en tid hvor penger og den typen verdier spiller en vesentlig større rolle enn andre verdier. I en verden hvor ideologiene erklæres som døde, er det på sett og vis markedsliberalismen som framstår som den rådende ideologi.

Men DNs suksess skyldes selvfølgelig også at de med sin grundige og intelligente journalistikk har klart å nå nye lesergrupper, mener Kokkvold.