Dobbel straff for FrP-ere?

SANDBERGS SERTIFIKAT: Dagbladet skriver i lederartikkel 1/12 at lederen av Stortingets transportkomité, Per Sandberg bør politisk degraderes fordi han har kjørt for fort og mistet førerkortet.Det er ingen tvil om, som Dagbladet skriver, at det er særdeles dumt å bryte norsk lov - enten det er fartsgrenser eller andre lover. Det som blir rart er at avisen krever at Sandberg skal gå av som FrPs samferdselspolitiske talsmann og komitéleder fordi han har kjørt for fort. Hva slags dobbeltstraff er det Dagbladet vil tillegge ham? I Norge er det et grunnleggende rettsikkerhetsprinsipp at folk som gjør noe galt skal ha sin straff og således gjøre opp for seg. Denne praksisen forholder FrP seg til, både overfor befolkning og politikere. I ytterste konsekvens er det velgerne som avgjør hvorvidt de har tillit til politikere som kjører for fort.

FRP KOMMER IKKE til å følge kravet fra Dagbladet om å fjerne Sandberg fordi han har kjørt for fort. At man har kjørt for fort betyr ikke nødvendigvis at man blir en dårligere samferdselspolitiker. Vi registrerte for øvrig ikke et tilsvarende krav da Senterpartiets Ola Borten Moe gjorde seg skyldig i en tilsvarende forseelse for en tid tilbake, men Dagbladet mener kanskje at FrP-politikere skal staffes dobbelt så hardt som andre politikere?