HELLER LEVETID ENN VENTETID: I dag dør bare omlag en av sju i eget hjem. Det er noen forutsetninger som må være på plass for at det skal være mulig, skriver artikkelforfatteren Foto: NTB Scanpix
HELLER LEVETID ENN VENTETID: I dag dør bare omlag en av sju i eget hjem. Det er noen forutsetninger som må være på plass for at det skal være mulig, skriver artikkelforfatteren Foto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Hospicedagen

Døden er livsviktig

Livets siste fase bør handle om mer enn å vente på døden. Det burde være mulig å velge mer levetid enn ventetid for kronisk syke og døende.

Meninger

De fleste dør på sykehjem, og noen dør på sykehus. For de aller fleste alvorlig kronisk syke har det vært mange forflytninger mellom hjem, sykehus og sykehjem på veien. Å bruke den siste delen av livet på å forflytte seg er både utmattende og frustrerende. For pasienten, pårørende og for helsearbeidere.

SYKEPLEIER: Astrid Rønsen.
SYKEPLEIER: Astrid Rønsen. Vis mer

For mange er verken hjemmet eller sykehjemmet et godt sted å være den siste tiden. De trenger et alternativ. Hospice er et tilbud som er spesielt tilrettelagt for pasienter, deres familier og for å få mest mulgi ut av den siste tiden- sammen. Tilbudet må nå på plass i Norge.

For de fleste er det hjemmet som oppfattes som det gode sted å leve. I dag dør bare omlag en av syv i eget hjem. Det er noen forutsetninger som må være på plass for at det skal være mulig.

Som syk eller som pårørende må en kunne stole på at en får hjelp og støtte når en trenger det av kompetente hjelpere, og da av noen en har etablert en kontakt med.

Det er viktig at vi blir sett og møtt på våre egne behov for at vi skal kunne være trygge nok hjemme. I dag strever de fleste av oss med å passe inn i et system som er preget av knapphet. Knapphet på personell, knapphet på tid og knapphet på medmennesker. Slik trenger det ikke å være.

Vi behøver ikke reise langt for å finne andre måter å legge tilrette for bedre opplevelser i siste del av livet. I Danmark har de lovfestet rett til hospice i alle regionene, et spesielt tilrettelagt tilbud for alvorlig kronisk syke og døende og familiene deres. I hovedstadsområdet på Skjælland finnes det for eksempel tre hospice hvor alle har utgående team til pasienter som ønsker å bo hjemme. Det gir i realiteten valget mellom å være hjemme eller på institusjon. Kvalifisert personell legger opp til at det er et valg som kan tas av den enkelte.

Store deler av helsetjenestens ressurser brukes i pasienters siste levemåneder. Dagens generelle tjenestetilbud er preget av manglende kompetanse i møte med alvorlig kronisk syke og døende. Kort sagt bruker vi mye penger på tjenester som ikke nødvendigvis gjør situasjonen bedre verken for pasienter eller familiene .

Statsbudsjettet debatteres heftig i disse dager. Her finner vi ikke noe som støtter opp om økt valgfrihet i slutten av livet, til tross for at både regjeringspartiene og opposisjonen gikk til valg på å få på plass flere hospicetilbud.

13. oktober markeres den internasjonale hospicedagen. Årets tema er: Because I matter! Mot livets slutt blir vi påminnet at vi alle trenger hverandre. Vi trenger danske tilstander!