Dødtid ble til vinnerdikt

Også «udøde» får kveldsmat i Toms (17) debut som månedens poet.

MÅNEDENS POET: Tom Kedar Holmens dikt Udøde sitter som ei kule, mente juryen, og kåret det til månedens dikt for september. Foto: TOM KEDAR HOLMEN
MÅNEDENS POET: Tom Kedar Holmens dikt Udøde sitter som ei kule, mente juryen, og kåret det til månedens dikt for september. Foto: TOM KEDAR HOLMENVis mer

|||  Tom Kedar Holmen (17) er månedens poet i Skolekammeret for første gang.

— Jeg har mye dødtid her på skolen, så det blir en del skriving. Mesteparten blir ikke til noe, men det som er leselig og i dikts form sender jeg inn, forteller han.

I september ble dødtiden til diktet Udøde som i konkurranse med fire andre finalister gikk helt til topps:

Udøde

Kveldsmat
forekommer

Servering,
er noe som
også
forekommer

Udøde
blir også
servert kveldsmat

Udøde
har
også kveldsmat.

Kveldsmat forekommer
blant udøde.

Selv udøde
spiser kveldsmat.

Levende døde
— Hva satte i gang dette diktet?

— «Udøde» er en type ord jeg har en merkelig forkjærlighet for. Døde som ikke er døde — en motsetning kondensert ned til et vakkert ord. Her er det brukt for å frambringe de som er i mellomstadier, noen som er på utsiden av det konvensjonelle samfunnet. Mange er utenfor, også pensjonister lagret i en grell bygning for å dø. De er døde selv om de fortsatt puster. Lista over andre som også står i samme posisjon er lang, sier Tom.

Sånn jeg leser det, ligger det en ganske skarp kritikk av hvordan vi behandler eldre og pleietrengende i dette diktet. Er jeg på sporet av noe?

— Poenget er at de også må spise mat, delta i det samme samfunnet. Fortelleren i diktet kommer fram til dette gradvis. Han famler med lignelsen sin, prøver ut ord og setningsoppbyggingen. Den udøde stammer seg i mål.

— Jobbet du lenge med diktet, eller kom det til deg med én gang?

— Selve diktet kom til meg ganske intuitivt. Jeg hadde tenkt en del på dette og ønsket å få det hamret inn i et dikt. Jeg prøvde ut mange forskjellige måter å si det på, og til slutt så jeg at jeg kunne bruke dette. Så da var det bare et spørsmål om å velge ut noen som hadde en naturlig progresjon, som liksom stammet fram budskapet.

Kompromissløs
Tom bor på Fauske og pendler hver morgen til Rognan der han tar videregående skole med studiespesialiserende linje. Faktisk flyttet han fra Mosjøen — over Saltfjellet og flere timer lenger nord — for å gå på nettopp den skolen. På fritiden går det mest i lesning, tegning, film og skriving.

— Det blir lite reine dikt — jeg prøver å bruke tekst i bildene jeg lager, men det er ikke alltid like vellykket, forteller han.

Har du noen tanker om hva du vil drive med framover?

— Jeg har ikke mange tanker om min framtid, de jeg har er brennende og kompromisløse.

Juryen gratulerer, og byr på sin begrunnelse:

Spissformulert og betraktende
En aforisme er en gammel, gresk betegnelse på et avgrenset, pregnant formulert prosauttrykk. Siden dikt er en knapp, konsentrert uttrykksform, er det en god del poeter som lager aforismer når de skriver. I Ars Viviendi skriver for eksempel Georg Johannesen i diktet Lørdag «Ingen kan ta samme heis to ganger».

Juryen har flere ganger falt for dette poetiske grepet, og gjør det til gagns nå. «Udøde/har også/kveldsmat» er den aforistiske aksen som månedens dikt dreier seg rundt. Uttrykket sitter som ei kule og får preg av ordtak. Det er åpent, men gjentas i ulike variasjoner. Alle pregnante. Månedens poet har invitert oss til et måltid. Uten å fortelle hva det betyr. «Udøde» må være en betegnelse på en fase, en tilstand der det er eksistens, men ikke liv. I denne tilstanden får de æren av kveldsmat. Inniblant.

Juryen oppfatter dette som et åpent, men samtidig skarpt betraktende dikt. Tanketrådene går i retning av folk som av ulike grunner er satt ut. Og som venter. De udøde kan leses som et bilde på det å være menneske, og at det å være menneske betyr noe begrenset. Men at kveldsmat forekommer. Inntil videre.

Språk og typografisk oppsett er gjennomført stramt og gjentakende. Nesten monotont. Dette skaper en slags musikalsk bakgrunn for diktets tematikk. Vi tar sjansen på en klisjé: Språket understreker diktets budskap. Eller: Språket i diktet kler innholdet. Uansett: Takk for et sett sjeldne spissformuleringer, Tom K! Med en passende dash Georg Johannesensk svart humor.

For juryen,
Kristian Rishøi

Bildene:
William Hogarth: A Midnight Conversation (1733)
Lucian Freud: After Cezanne (1999—2000)

Les flere dikt eller skriv egne i:

Skolekammeret, Dagbladet.nos forum for skrivende elever til og med videregående skole.

Diktkammeret, tilsvarende forum for poeter i alle aldre