DOMMEDAGSPROFETI: Faksimile Dagbladet.no 20. juni.
DOMMEDAGSPROFETI: Faksimile Dagbladet.no 20. juni.Vis mer

Dommedag er herved utsatt på ubestemt tid

Profetier skaper apati og mistro.

Debattinnlegg

«Jorden går inn i sin sjette "utrydningsfase" - Forrige gang forsvant dinosaurene, nå kan det være menneskenes tur»

Dette slår Dagbladet fast 20 juni. Bakgrunnen for påstanden er en artikkel av Gerardo Ceballos med fler i Science Advances som har sammenliknet estimater at utdøelsesrater som følge av menneskelig påvirkning med rater vi ellers kunne forvente. Siden 1500-tallet har noe sånt som 5- 600 av jordas 1.5 millioner kjente arter dødd ut (0.04 prosent), noe som er et godt stykke over «normalen».

Dette er trist, men for å sette det i perspektiv. For 65 millioner år siden døde 75 prosent eller mer av jordas arter plutselig ut, inkludert dinosaurene, trolig som følge av et voldsomt meteornedslag. Vi er altså milevis unna slike tilstander. Å kalle det vi er vitne til den sjette utrydningsfasen er helt ute av proporsjoner. Ser vi nærmere på hva slags arter som har dødd ut de siste århundrene er det særlig arter på øyer eller i avgrensede ferskvannsbassenger som har måttet kaste inn håndkle. En studie av John Donlan for noen få år tilbake viser at øyer, som utgjør 3 prosent av landjorda, har vært åstedet for 95 prosent av alle utdøelser av fuglearter, 90 prosent av alle reptilarter og 60 prosent av alle pattedyrarter siden år 1600. Det har altså vært svært få kontinentale eller marine arter som har dødd ut i dette tidsrommet.

Arter på isolerte øyer er særlige sårbare for endringer. De har ingen sted å flykte og har gjerne ikke hatt naturlige forsvarsmekanismer mot invaderende arter som katter, rotter svin eller mot andre miljøendringer, med sørgelig resultat.

Det er ingen grunn til å underslå de mange miljøutfordringene mennesket står overfor. Klimaendringer, habitatødeleggelser, avskoging og overutnytting av naturressurser er reelle problemer som fordrer innsats og kloke politiske beslutninger. Som Christian Steel fra Sabima korrekt påpeker i samme Dagbladartikkel er utfordringene mange både i Norge og globalt.

Dommedagsprofetier om menneskehetens snarlige endelikt er imidlertid neppe rett medisin for å vekke sårt tiltrengt miljøengasjement. Det skaper kun apati og i verste fall mistro til de som påpeker utfordringene og løsningsforslagene.