MERKELIG BEKYMRING: Solidariteten og fellesskapstanken står fjellstøtt i landet vårt, selv etter fire år med en blå-blå regjering. Hva er det så som bekymrer Steen Jensen? skriver Einar Gelius. Foto: Berit Roald / Scanpix
MERKELIG BEKYMRING: Solidariteten og fellesskapstanken står fjellstøtt i landet vårt, selv etter fire år med en blå-blå regjering. Hva er det så som bekymrer Steen Jensen? skriver Einar Gelius. Foto: Berit Roald / ScanpixVis mer

Valg 2017:

Dommedagsprofeten Ingebrigt

Nordmenn flest er verken blitt mer egoistiske eller mistenksomme de siste fire årene. Tvert imot.

Meninger

Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen bør holde seg til det han kan; nemlig reklame og business og litt fotball. Som endetids- og dommedagsprofet egner han seg svært dårlig.

Ifølge profet Ingebrigt er årets stortingsvalg et skjebnevalg. Viktige nasjonale felles verdier er under press og aldri tidligere har mer stått på spill enn ved årets valg.

I sitt opprør mot regjeringen Solberg har han fått med seg en gjeng med gamle raddiser og AP-folk. Og den allesteds-nærværende Trond Giske har selvsagt hatt en finger med i også dette prosjektet. Ja, selv presten Bjørn Eidsvåg, som til stadighet utbasunerer at han ikke lenger tror på Gud, har latt seg forføre av profet Ingebrigts budskap.

Men som prest har jeg lært av min Mester, Jesus fra Nasaret, at man skal vokte seg for falske profeter. Og i hvert fall profeter som varsler snarlig dommedag.

Ifølge Ingebrigt Steen Jensen og hans endetids-menighet lever vi et land preget av mistenksomhet, splid og egoisme og vi blir i dag ledet av en regjering som sprer frykt.

Det er jo et velkjent knep av dommedagsprofeter å svartmale ekstra for å skremme flest mulig. Men profet Ingebrigt maler med så bred pensel, at enhver kan avsløre overdrivelsen.

Norge er ett av verdens beste og rikeste land å bo i, de materielle godene er jevnt fordelt og det norske folk er blant de lykkeligste nasjonene. Vi er et land, som i forhold til innbyggertallet, gir mest i bistand og hjelp til fattige mennesker og mennesker på flukt.

Solidariteten og fellesskapstanken står fjellstøtt i landet vårt, selv etter fire år med en blå-blå regjering. Hva er det så som bekymrer Steen Jensen? Jo, vi vil ikke ha ledere som sår splid og sprer frykt, sier han.

Men Steen Jensen bør jo i det minste være så redelig, at han retter den samme pekefingeren mot regjeringens motstandere. For jammen har det kommet like mange retoriske anklager mot regjeringen – om at regjeringens politikk er «nedrig» og at vi er blitt et kaldere samfunn.

Steen Jensens ordbruk er derfor like splittende som det han anklager regjeringen for. Dessuten: det politiske ordskiftet i Norge er som en søndagsskole å regne sammenlignet med mange andre land. Tenk bare på debattene i det britiske parlamentet – de er langt mer skarpere enn det vi opplever i vårt Storting.

Kanskje det er vår største utfordring i dag: at de politiske debattene i Norge er så kjedelige og intetsigende, at folk ikke lenger gidder å engasjere seg? Og når velgere ikke lenger ser den store forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet, blir debattene også mer sære og marginale. For da blir det mer viktig å diskutere retorikk enn politikkens innhold.

Men at kjernen i vår nasjons sjel står på spill og at årets valg er et skjebnevalg, ja, det er det kun dommedagsprofeter som kan få seg til å si.

Nordmenn flest er verken blitt mer egoistiske eller mistenksomme de siste fire årene. Tvert imot. Vi er en nasjon som fremdeles vil verne om våre mest grunnleggende verdier, nemlig tillit, fellesskap og frihet.