BLIR TRODD: Odd Nerdrum tapte sitt søksmål mot Skatt øst, men blir av Oslo tingrett for første gang trodd på at han er blitt beskattet to ganger. Foto:
BLIR TRODD: Odd Nerdrum tapte sitt søksmål mot Skatt øst, men blir av Oslo tingrett for første gang trodd på at han er blitt beskattet to ganger. Foto:Vis mer

- Dommen styrker Nerdrums sjanser

Tapte søksmål, men blir for første gang trodd på sentralt punkt.

Oslo tingrett har gitt Odd Nerdrum medhold i at han feilaktig er ilagt skatt to ganger for et beløp på 700 000 dollar. Likevel tapte Nerdrum søksmålet mot Skatt øst, og ligningen blir stående.

Årsaken er at Tingretten mener Skatt øst ikke kan bebreides for feilen, fordi Nerdrum selv ikke har gitt tilstrekkelig informasjon til skattemyndighetene.

Les dommen her.

- Jeg er fullstendig oppgitt, det samme er Nerdrum. Myndighetenes mål burde være å komme fram til en riktig ligning, ikke kreve inn mest mulig skatt, sier Nerdrums advokat Pål Berg til Dagbladet.

- Betydning for straff Advokat og partner i Thommessen, Frode Elgesem, sier dommen styrker Nerdrums stilling i straffesaken, hvor han ble dømt til to år og ti måneder i fengsel. Den er anket til Høyesterett.

- Dommen viser at Nerdrum er blitt beskattet for et for høyt beløp, fordi mye av bankbokspengene er talt to ganger. Selv om jussen er slik at dette ikke var avgjørende for retten i selve skattesaken, er det nå klart at dommen i straffesaken bygger på feil faktum, noe som i alle fall er av betydning for straffutmålingen. Grunnen til forskjellene, er at det i straffesaken gjelder andre bevisregler enn i den sivile skattesaken. Dommen av i går styrker altså Nerdrums stilling i straffesaken, sier Elgesem.

Dommen fester nemlig lit til Nerdrums forklaring om at overføringer fra hans gallerist på 700 000 dollar, stammer fra Nerdrums bankboks i Østerrike.

Dagbladet har i høst sporet opp og avslørt en rekke nye dokumenter i saken, som tingrettsdommen viser til. Dokumentene sannsynliggjør at flere av Nerdrums inntekter er talt to ganger, og at han sannsynligvis har skattet av alle inntektene, men muligens til feil land og feil tid.

- Vurderer annerledes Tingrettens dom poengterer også at retten i straffesaker må «legge til grunn det som er sannest og rettest etter loven (...), og enhver tvil om f.eks. hvorvidt tiltalte har betalt skatt om omstridte beløp, må komme ham til gode».

Tingretten tar ikke stilling til om Nerdrum skattet av overføringene til Island, men poengterer at nye dokumenter i saken «ser ut til å bringe klarhet i overføringene».

- Tingretten vurderer fakta i saken annerledes enn lagmannsretten, og vektlegger i den forbindelse de nye bevisene, sier leder i Advokatforeningens skatterettsutvalg, Bettina Banoun, etter å ha lest dommen.

Banoun mener tingrettsdommen og de nye bevisene legger et godt grunnlag for Høyesterett, når de i januar skal behandle Nerdrums anke i straffesaken.

- Styrker sjanse - Særlig dette med dobbelt telling kan bli relevant, og sjansene hans i Høyesterett er nå styrket, sier Banoun.

Til tross for at tingretten fester lit til deler av Nerdrums forklaring, konkluderer dommen med at pengene i bankboksen skulle blitt skattet av første gang de ble mottatt, og at Nerdrum bevisst har unnlatt å opplyse skattemyndighetene om transaksjonene.

Dagbladet har ikke lykkes i å komme i kontakt med Skatt østs advokat, assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell.