Dommer til salgs

Sint Grisham-roman om en erstatningssak.

BOK: Skal man tro John Grisham, er det meste til salgs i USA – også setene i delstatenes høyesterett.

«Anken» handler ikke så mye om en ankesak som om valget av en ny dommer til domstolen som skal behandle anken.

Erstatningssak

En kvinne blir tilkjent 41 millioner dollar i erstatning av et kjemisk konsern, som har dumpet gift i drikkevannet i en liten by i Mississippi og påført en rekke mennesker kreft. Blant dem var kvinnens mann og seks år gamle sønn. Men Carl Trudeau, eieren av konsernet, har ikke tenkt å gi seg, og anker videre til delstatens høyesterett.

Tilfeldigvis er åremålet til den mest liberale høyesterettsdommeren i Mississippi over, og en ny skal velges. Med sine mange kontakter klarer Trudeau – som er en blåkopi av Sherman McCoy i Tom Wolfes «Forfengelighetens fyrverkeri» – å få på banen en fantasiløs og føyelig advokat som vil passe stillingen til næringslivets beste.

Korrupt

«Anken» er den sinteste og mest desillusjonerte romanen John Grisham har skrevet på mange år, den er en knyttneve mot det amerikanske systemet hvor mange offentlige stillinger er på valg – og dermed til salgs.

For den som blir valgt er gjerne den som har mest penger til å drive valgkamp, og de rikeste sponsorene vil gjerne ha sine bidrag tilbakebetalt i form av gjentjenester når valget er over. At sponsoren i dette tilfellet er en bedrift som har forgiftet drikkevannet i en hel by har ingenting å si, så lenge de har råd til å betale for å bli frikjent.