SAMVÆR: En far om å miste kontakten med sitt barn. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
SAMVÆR: En far om å miste kontakten med sitt barn. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Domstolen tok barnet mitt fra meg

Mor er viktigst.

Meninger

Fordi mor ville flytte til Sverige. Fordi barnet og jeg allerede hadde en sterk og god kontakt.

Domstolen tok foreldreansvaret fra meg. Fordi jeg ikke samtykket til at barnet skulle flytte til Sverige.

Fordi jeg brukte den retten jeg har til nettopp det, ifølge barneloven. Å ville flytte til Sverige var nemlig en særlig grunn til å gi mor foreldreansvaret alene.

Domstolen tok barnet mitt fra meg. Jeg kunne jo tross alt få foreldreansvar etter svensk rett. Dersom mor flytter til Sverige.

For hun hadde visst ingen konkrete planer om det. Barnet trivdes så godt i den barnehagen han var. Og hun mistrivdes ikke i Norge. Det ville være feil å si.

Men hun hadde jo familie i Sverige.

Derfor ville det på sikt være best for barnet å gi mor foreldreansvaret alene. For det tilfellet at hun skulle ønske å flytte dit.

Domstolen tok foreldreansvaret fra meg. For det er jo ingen stor avstand geografisk. Mellom far og barn, i alle fall. Men det er langt for mor. Tenk hvor vanskelig det er for henne å bo så langt unna sin familie.

Far evner ikke å sette seg inn i mors situasjon.

Domstolen tok barnet mitt fra meg. For det var ikke i strid med den sakkyndiges oppfatning. Han sa kanskje at barnet ikke ville være tjent med å flytte til Sverige.

Men han tenkte ikke på at jeg ville få omfattende samvær. Én helg i måneden. Kanskje to. Hver vinter og høstferie også. Dermed vil ikke far i nevneverdig grad marginaliseres som omsorgsperson.

Domstolen tok barnet mitt fra meg. Fordi jeg er far. Fordi jeg er mann. Fordi mors beste er barnets beste. Fordi mor er viktigst. Fordi mor er kvinne.