Domstolenes visjonsprosjekt

DOMSTOLENE: Dagbladet skrev om «Rettssikkerhet på akkord» den 5/10. Det er bra at det skrives om domstolenes visjonsprosjekt, men trist at prosjektet er så misforstått. Det dreier seg selvfølgelig ikke om et forsøk på å innføre næringslivstankegang i domstolene. Næringslivets språk og begrepsapparat skal næringslivet få beholde, og «store hårete mål» får andre strekke seg etter. Rettssikkerheten skal ikke settes på akkord, og rett skal fortsatt være rett. De overordnede verdier og mål for domstolenes virksomhet ligger fast, og danner basis for prosjektet. Domstolene er til for samfunnet og borgerne. Deres primæroppgaver er å sikre rettssikkerhet for individer og grupper, sørge for god og effektiv konfliktløsning og konfliktforebygging, og utøve en åpen og kvalitetsbevisst rettspleie.

DOMSTOLENES virkelighet er imidlertid radikalt endret i løpet av få år. Vi står overfor store organisatoriske og strukturelle endringer, og møter nye krav og utfordringer, både internt og eksternt. Samfunnet er blitt mer rettsliggjort, og samtidig mer nærgående og kritisk. De kravene som stilles, må domstolene forholde seg til for å kunne opprettholde tilliten som sentral samfunnsinstitusjon. Da må vi ha en felles oppfatning om hvilke mål vi må formulere for å kunne etterleve disse kravene, og om hvordan vi skal nå disse målene. Dette er bakgrunnen for prosjektet.

EN GRUNNLEGGENDE premiss for arbeidet har vært at alle medarbeidere i domstolene skal trekkes aktivt med. Dette har prosjektet lykkes med. Det er allerede gjennomført lokale prosesser i de enkelte domstoler. Disse blir nå etterfulgt av en serie regionale samlinger. Her vil grunnleggende verdier og mål for domstolenes virksomhet bli drøftet, som basis for et avsluttende og felles visjons- og måldokument.

HENSIKTEN MED prosjektet vil være oppnådd hvis prosessen og resultatet bidrar til å øke forståelsen av domstolenes rolle som samfunnsinstitusjon hos den enkelte medarbeider, og samtidig til å gjøre oss bedre på de områdene hvor den gjennomførte brukerundersøkelsen har avdekket et forbedringspotensiale.