Donasjoner

  • Hvert år får nærmere 300 personer i Norge et nytt organ, de fleste fra mennesker som nylig er omkommet. De færreste av disse har på forhånd avgitt en erklæring om donasjon. I de fleste tilfellene er det de pårørende som blir bedt om å gi donasjonssamtykke. Dette skjer i en situasjon som er preget av sjokk og sorg. Det er derfor forståelig at så mange som fire av ti familier avslår legens anmodning om å gi bort organer, slik det framgår av gårsdagens kronikk i Dagbladet.
  • Samtidig er det livsviktig for svært mange organtrengende pasienter at flest mulig pårørende gir sitt samtykke. Både de som gir samtykke og de som avslår, blir imidlertid stilt overfor et sterkt moralsk press som må føles som en ekstra belastning. En slik belastning vil pårørende bli spart for hvis vi alle ble spurt om vi var villige til å gi et eller flere organer om ulykken skulle ramme oss.