Drap i klosteret

Intriger og begjær bak klostermurene.

BOK: Når kongens utsending blir funnet hodeløs på et kloster i Sør-England, går ikke det upåaktet hen hos Henrik den 8.s mektige kansler, Lord Cromwell. Han sender sporenstreks den pukkelryggede advokaten Matthew Shardlake for å rydde opp i saken, men det blir en vanskelig og farlig oppgave.

1530-åra var en brytningstid i England, etter at Henrik den 8. ville ha ny kone, og i den anledning proklamerte seg som kirkens overhode og brøt alle bånd til paven. For munkene og nonnene i de mange klostrene rundt omkring i landet må dette bruddet ha kommet som et sjokk. Etter mange hundre år med et liv i fred og fordragelighet bak klostermurene, ble de nå utsatt for inngrep som fratok dem både privilegiene og rikdommene de hadde samlet seg. Kongens utsendinger er ikke spesielt velkomne i klostrene, men abbedene kan heller ikke la være å ta imot dem, i frykt over hva konsekvensene kan bli. Dermed får Matthew Shardlake og hans medhjelper Mark Poer full adgang til hele klosteret i Scarnsea, delvis for å avdekke eventuelle misligheter, men mest for å finne ut hvem som hogget hodet av Shardlakes forgjenger.

Tudorserie

Britiske Christopher J. Sansom har tidligere høstet gode kritikker for spionromanen «Vinter i Madrid», hans første bok på norsk. Men han debuterte på engelsk med «Oppløsning» allerede i 2003, den første av til nå fire romaner lagt til tudortidas England, alle med Matthew Shardlake i hovedrollen (og med Kenneth Branagh i hovedrollen på den kommende tv-filmen).

Fargerike detaljer

De som automatisk tenker Umberto Eco når de ser en spenningsroman fra et kloster, så er det for så vidt ikke så dumt, bortsett fra at Sansom ikke er helt av samme klasse som Eco som forfatter. Sagt på en annen måte betyr det at Sansoms roman er mindre komplisert å lese enn «Rosens navn».

Men spenningsmessig holder dette mål, for Scarnsea er, som litterære klostre flest, proppfullt av intriger og begjær og baksnakking og alskens onde gjerninger. Det er nok å grave i for Shardlake, men de fleste munkene er så fiendtlig innstilt til reformisten fra London at de gjør sitt beste for å motarbeide ham. Som kriminalroman er «Oppløsning» finurlig bygd opp, og avslutningen byr på mer enn én overraskelse for leseren. Dessuten byr romanen i sin helhet på mange detaljer, som fargelegger og bringer til live en svært dramatisk og dyster periode i engelsk historie.