Drapet på Rhys Jones

»Er det noen som har reflektert over hvordan det at gutten gikk i Everton-skjorte faktisk kan ha vært noe av årsaken til at det ble nettopp ham som ble offeret. Everton er jo tradisjonelt overklasseklubben i Liverpool, og en Everton-skjorte kan ha gjort ham ekstra sårbar som offer her.

Geir »Når krybben er tom, bites hesten. Økt klasseskille er farlig for et samfunn, noe vi i høyeste grad burde ha i mente også her hjemme. Lett å latterliggjøre grunnleggende sosialdemokratiske prinsipper, men det er en grunn til at det er en kjerneverdi for oss.