TRADISJONELL TV-SEING: Vi ser mindre og mindre på tradisjonell TV, og utviklingen går raskest blant de mellom 12 go 29 år. FOTO: Ole Petter Baugerød Stokke / Din Side
TRADISJONELL TV-SEING: Vi ser mindre og mindre på tradisjonell TV, og utviklingen går raskest blant de mellom 12 go 29 år. FOTO: Ole Petter Baugerød Stokke / Din SideVis mer

Drastisk nedgang: Unge vender tradisjonell TV-seing ryggen

Et fall på 22 prosent på ett år blant unge mellom 12 og 29.

(Dagbladet): Samtidig som vi aldri har sett mer på levende bilder, er lineær tv-seeing på vei ned. Størst er nedgangen blant unge mellom 12 og 29 år. Det siste året har tradisjonell TV-seing i denne aldersgruppen falt med hele 22 prosent, ifølge tall fra Kantar TNS.

Morten Wiberg, TV-sjef i Carat, mener grunnen er ulike strømmetjenester som Netflix og HBO, TV-kanalenes egne strømmesider og tjenester som Youtube.

- Alle disse andre mulighetene til å se levende bilder påvirker seingen på lineær TV, og fører til at den går ned, sier Wiberg, som mener det er naturlig at man ser utviklingen tydligst blant de unge.

- Det er de yngre som prøver ut nye ting, og som er vokst opp med at det finnes et internett. Det er derfor ikke unaturlig at den gruppen finner mulighetene først, og bruker dem mest, sier Wiberg til Dagbladet.

- Ny tendens

Ser man på all lineær TV-seing samlet, er nedgangen fra i fjor til i år på åtte prosent. Men den er også tydelig blant de mellom 30 og 44 år, hvor lineær tv-seing har gått ned med 15 prosent.

- Det er også relativt høyt. Noe kan sikkert tilskrives at dette er småbarnsfamilier, som bruker tilpassede plattformer. Et annet poeng er at dette er en aldersgruppe som har vokst opp i den digitale teknologien og lettere endrer vaner. Personer som er over 40 og 50 år har mer innarbeidede vaner som har festet seg over lengre tid, sier Wiberg.

Han mener også at den generelle nedgangen på 8 prosent er mer enn det man har vært vant til tidligere.

- Nå ser vi en ny tensens. For ti år siden snakket vi om at det lineære tv-konsumet ville falle, uten at så mye har skjedd. Nå ser vi derimot et større skifte. Men det er viktig å poengtere at TV-mediet fortsatt er det største massemediet vi har, så det er fortsatt sterkt, sier Wiberg.

Etterspørselen fra annonsører er derfor fortsatt høy for lineær TV, og 10 prosent høyere i år enn i fjor.

Prøve nye ting

Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks som eier TVNorge, presiserer også at tradisjonell TV fortsatt står sterkt, men at stadig flere unge ser innhold på andre skjermer.

- Oppgaven vår er heller å nå de unge der de er, enn å snu utviklingen. For oss har det vært viktig å investere i innhold som har bred appell både lineært og på digitale flater, som norsk humor og sport. Det har vi hatt suksess med, sier han.

Skoland mener likevel at de må bli flinkere til å prøve nye ting, på nye flater, for å henge med i utviklingen.

- Vi må lære av dagens «start-ups», og verdsette all læringen man får av en god fuck-up, sier Skoland.

- Økt dramatisk

Kristian Tolonen, analysesjef i NRK, sier de har lagt merke til en kontinuerlig nedgang i tradisjonell tv-seing siden 2010, som han beskriver som toppåret for lineær TV.

Men fallet blant de unge tv-seerne skjer raskere enn hos resten av befolkningen, og det siste året det eskalert. Tolonen tror mange av seerne har flyttet seg fra lineær tv over til digitale plattformer.

- Vi ser for eksempel at tiden TV-skjermen er i bruk er tilnærmet lik, og vi vet at det er et stort konsum av Netflix, NRK nett-tv, TV 2 Sumo og så videre. Vi tror en del av tv-seingen som forsvinner fra lineær tv finnes igjen på strømmetjenester, sier Tolonen.

- Vi ser at vår strømming har økt dramatisk, sier han.

Høsten 2016 var det dobbelt så mange som strømmet fra NRKs nettspiller, sammenlignet med året før. Hvilken aldersgruppe disse er i har de drimot ikke tall på.

- Samtidig som lineær tv-seing går ned, går NRK nett-TV opp, men ikke nok til å kompensere for fallet, sier Tolonen.