VENTE I TRYGGHET: Å vente på mottak er en stor psykisk belastning for barna. Den nye løsningen kan sørge for at barna får bo i en familie og være del av et lokalsamfunn mens asylsøknaden deres behandles, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
VENTE I TRYGGHET: Å vente på mottak er en stor psykisk belastning for barna. Den nye løsningen kan sørge for at barna får bo i en familie og være del av et lokalsamfunn mens asylsøknaden deres behandles, skriver innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Mindreårige asylsøkere

Drastisk reduksjon i «ventetid» for enslige mindreårige asylsøkere

Norge skal ta i bruk en ny modell for bosetting av enslige mindreårige asylsøkere som kan redusere ventetida på mottak med mange måneder.

Meninger

Det er på høy tid at Norge får på plass en varig løsning for barn som sitter på mottak og venter på at søknaden skal behandles. For regjeringen har det viktigste så langt, vært at bosettingen skal ha en avskrekkende effekt. Da forsvinner hensynet til barna. Den nye modellen gir barna støtten og omsorgen de så sårt trenger i tiden hvor de venter på at asylsøknaden sin skal behandles.

Sissel Aarak.
Sissel Aarak. Vis mer

SOS-barnebyer har jobbet lenge for å få på plass en løsning som gir de enslige mindreårige asylsøkerne omsorgen og tryggheten de trenger. Derfor er vi glade for at Kristelig Folkeparti fikk gjennomslag for 15 millioner på neste års budsjett for å pilotere en ny modell for mottak av disse barna i en forsøkskommune.

Modellen som Norge lar seg inspirere av kommer fra Nederland. Der har stiftelsen NIDOS det helhetlige ansvaret for barn som kommer alene for å søke om oppholdstillatelse. Stiftelsen tar seg av alt fra mottak og vergemål til rekruttering og oppfølging av fosterhjem. Barnet får raskt komme til en familie uavhengig om det fått varig eller midlertidig oppholdstillatelse.

Enslige mindreårige asylsøkere som ble bosatt i Norge i 2017, hadde i snitt bodd 19 måneder i mottaksapparatet fra saken ble opprettet til de ble bosatt i en kommune. Sammenliknet med 2013, var dette en økning på 13 måneder. Barna sitter altfor lenge i mottaksapparat og mangler trygge omsorgspersoner rundt seg. Den nye modellen løser begge deler, og er derfor revolusjonerende for barn som kommer alene på flukt til Norge.

Det å vente på mottak er en stor psykisk belastning for barna. Den nye løsningen kan sørge for at barna får bo i en familie og være del av et lokalsamfunn mens asylsøknaden deres behandles. Slik får barna trygge omsorgsrammer i ventetida. Når svaret på søknaden først kommer, kan barnet åpne brevet sammen med en omsorgsperson istedenfor alene på et asylmottak.

NIDOS oppgir at de ikke ser noen sammenheng mellom deres mottakssystem og antall nyankomne flyktninger, ettersom ordningen med hurtigbosettingene ikke innebærer at flere faktisk får oppholdstillatelse. Denne modellen er altså ikke en endring i asylregelverket, men gir barna som kommer til Norge en bedre tilværelse. Det er også viktig med tanke på at de kan få med seg en ballast når de eventuelt vender tilbake til landet de har flyktet fra. For SOS-barnebyer er det vesentlig ettersom vi ikke ønsker at barn skal sette barndommen på vent i perioden hvor de er i Norge.

Drastisk reduksjon i «ventetid» for enslige mindreårige asylsøkere

Modellen kan også forhindre at barna rømmer fra mottaket om de har fått avslag på asylsøknaden sin. Det er barn som rømmer i Nederland også, men ikke i samme grad som i Norge. Når NIDOS velger ut familier til bosetting er man tydelig ovenfor dem på at barnet muligens ikke får oppholdstillatelse.

Noe av løsningen finnes allerede. SOS-barnebyer har utviklet en modell for bosetting av enslige mindreårige asylsøkere sammen med Asker kommune. Denne er nå i bruk i flere kommuner i Norge og anbefales av NTNU. For oss er det viktig at barna som kommer til Norge ikke får barndommen satt på vent. De har rett på omsorg og trygghet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.