Dreams Of Freedom - Ambient Translations Of Bob Marley In Dub

Det hører til sjeldenhetene at man får høre et genuint eksempel på kunsten å remikse det geniale som faktisk lykkes.

Modige Bill Laswells luftige dub-versjoner gir deg både «Ny Bob» og et nytt perspektiv på Bob Marleys visjonære rasta-utopi.

Laswell har gått respektabelt til verks og, selv om det høres paradoksalt ut, fjernet Marleys stemme. Dub er dub, konsentrasjonen skal ligge rundt de framhevede dub-elementene trommer og bass. Oppå dette svever Marleys kvinnekor, mer sakrale enn noensinne.

Laswell lykkes i å vise hvor mye kraft det alene ligger i musikken til Marley. Høydepunktet nås på «Waiting In Vain», hvor Laswell looper gitar-introen og ikler denne perlen en ny magisk drakt.

Tvil ikke, dette er ekte religiøs musikk.